Kiến thức hàn lâm và những điều cần biết - Tử vi ứng dụng
Kiến thức hàn lâm

Vì sao người ta sử dụng ngôn ngữ hàn lâm trong xem tử vi? Bởi vì những từ ngữ thông dụng không diễn tả được nội dung và ý nghĩa của nhiều vấn đề chuyên sâu. Những từ ngữ hàn lâm không phải ai cũng hiểu được, mà cần các sư thầy với kiến thức sâu rộng về tử vi mới luận giải được những thuật ngữ trong tử vi.

Tử vi ứng dụng