Tử vi khoa học - Xem tử vi căn cứ theo khoa học độ chính xác cao
Tử vi khoa học

Khái niệm tử vi khoa học.

Tử vi khoa học là một hình thức tử vi căn cứ vào khoa học để có thể giải thích được số mệnh và những điều bí ẩn về số mệnh con người. Tử vi khoa học mang đến sự kết luận chính xác nhất về cốt cách, nhân phẩm, tình duyên, sự nghiệp, tài sản hay sức khỏe của con người dựa vào những quy luật của tự nhiên đã tồn tại hàng ngàn năm qua. 

Tử vi ứng dụng