Luận giải cung Phụ Mẫu - Hiểu về quan hệ cha mẹ và con cái

Luận giải cung Phụ Mẫu – Hiểu về quan hệ cha mẹ và con cái

Luận giải cung Phụ Mẫu - Hiểu về quan hệ cha mẹ và con cái

Xem cung Phụ Mẫu đế biết rõ hơn về hai đấng sinh thành của mình và sự thọ yểu của họ qua sao Nhật (tượng trưng cho cha) – Nguyệt (tượng trưng cho mẹ). Đồng thời, để biết sự hòa hợp hay xung khắc giữa cha mẹ và con.  

=>Xem thêm: Kim cương nhân tạo.

Luận giải cung Phụ Mẫu trong tử vi

Muốn luận đoán cung Phụ Mẫu cẩn thận, người nghiên cứu đẩu số phải kết hợp nhận định ảnh hưởng của Nhật, Nguyệt tại các vị trí trên bản đồ 12 cung với nhận định ảnh hưởng các sao tọa thủ tại cung Phụ Mẫu.

Kết quả hình ảnh cho Gia đình

Ảnh hưởng của Nhật, Nguyệt tại các vị trí trên bản đồ 12 cung

Trước hết phải nhận định ảnh hưởng của Nhật, Nguyệt tại các vị trí trên bản đồ 12 cung để luận đoán хеm cha hay mẹ mất trước.

Có những trường hợp sau đây cần phải phân định:

1.Nhật tọa thủ Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Nguyệt tọa thủ Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý

Trong trường hợp này, sao nào không gặp Tuần hay Triệt án ngữ, coi là sáng sủa. Trái lại, sao nào gặp Tuần hay Triệt án ngữ, coi là mờ ám.

– Nhật sáng sủa, Nguyệt mờ ám: mẹ mất trước cha

– Nhật mờ ám, Nguyệt sáng sủa: cha mất trước mẹ.

– Nhật, Nguyệt cùng sáng sủa.

+  Sinh ban ngày: cha mất trước mẹ.

+Sinh ban đêm: mẹ mất trước cha.

– Nhật, Nguyệt cùng mờ ám:

+ Sinh ban ngày: mẹ mất trước cha.

+ Sinh ban đêm: cha mất trước mẹ.

=>Xem thêm: Nhẫn nam kim cương giá rẻ.

3. Nhật tọa thủ Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Nguyệt tọa thủ Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ

Sao nào gặp Tuần hay Triệt án ngữ, coi là sáng sủa. Trái lại, sao nào không gặp Tuần hay Triệt án ngữ, coi là mờ ám.

– Nhật sáng sủa, Nguyệt mờ ám: mẹ mất trước cha

– Nhật mờ ám, Nguyệt sáng sủa: cha mất trước mẹ.

– Nhật, Nguyệt cùng sáng sủa.

+ Sinh ban ngày: cha mất trước mẹ.

+ Sinh ban đêm: mẹ mất trước cha.

– Nhật, Nguyệt cùng mờ ám.

+ Sinh ban ngày: mẹ mất trước cha.

+ Sinh ban đêm: cha mất trước mẹ.

4. Nhật, Nguyệt tọa thủ đồng cung tại Sửu, Mùi

– Không gặp Tuần hay Triệt án ngữ:

+ Sinh ban ngày: mẹ mất trước cha.

+ Sinh ban đêm: cha mất trước mẹ.

– Gặp Tuần hay Triệt án ngữ:

+ Sinh ban ngày: cha mất trước mẹ.

+ Sinh ban đêm: mẹ mất trước cha.

=>Xem thêm: Pha lê swarovski.

Ảnh hưởng của những sao tọa thủ tại cung Phụ Mẫu: Tử Vi, Liêm Trinh, Thiên Đồng, Vũ Khúc, Thái Dương, Thiên Cơ, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân

1. Tử Vi

– Đơn thủ tại Ngọ: cha mẹ qúy hiển, giàu có, sống lâu.

– Đơn thủ tại Tý: cha mẹ khá giả.

– Phủ đồng cung: cha mẹ giàu sang. Con được thừa hưởng của cha mẹ để tại rất nhiều.

– Tướng đồng cung: cha mẹ vinh hiển. Gia đình yên vui, phúc lộc dồi dào.

– Sát đồng cung: cha mẹ phú qúy, bất hòa. Con không hợp tính cha mẹ. Gia đình ly tán.

– Phá đồng cung: hay có sự bất hòa: cha mẹ khá giả. Nhưng sớm khắc mộc trong hai thân, hay phải xa cách từ lúc thiếu thời.

– Tham đồng cung: cha mẹ bình thường. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, tất sớm xa cách một trong hai thân.

2. Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ nghèo, có đức. Sớm xa cách hai thân. Có làm con nuôi khác họ mới tránh được mọi bình khắc.

– Phủ đồng cung: hai thân giàu có, bất hòa. Con không hợp tính cha mẹ.

– Tướng đồng cung: cha mẹ hay gặp tai nạn bất kỳ, rất vất vả. Con không thể chung sống được với cha mẹ. Nên làm con nuôi họ khác.

– Sát đồng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, cha mẹ và con cũng không thể sống được với nhau. Trong nhà thường có sự bất hòa cha mẹ hay mắc tai họa rất đáng lo ngại.

– Tham đồng cung: cha mẹ khốn cùng hay mắc tai ương và xa cách nhau. Sớm lìa bỏ hai thân.

3. Thiên Đồng

– Đơn thủ tại Mão: cha mẹ khá giả. Lợi ích cho mẹ nhiều hơn cho cha.

– Đơn thủ tại Dậu: cha mẹ bình thường. Sức khỏe của mẹ suy kém.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai thân cách xa cách nhau. Con thường phải xa cha mẹ, nhưng gia đình sung túc.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: Trong nhà hay có sự bất hòa. Hai thân xa cách nhau. Con và cha mẹ không thể chung sống lâu dài với nhau được. Nên làm con nuôi họ khác.

– Lương đồng cung: cha me khá giả và sống lâu.

– Nguyệt đồng cung tại Tý: cha mẹ vinh hiển và nhiều của cải.

– Nguyệt đồng cung tại Ngọ: Trong nhà hay có sự bất hòa. Sớm xa cách một trong hai thân.

– Cự đồng cung: sớm xa cách hai thân. Trong nhà thiếu hòa khí. Có đi xa hay làm con nuôi họ khác mới tránh được mọi sự hình khắc. Nhưng dù sao chăng nữa, ít nhất là phải sớm lìa bỏ một trong hai thân.

4. Vũ Khúc

– Bất cứ tại vị trí nào cũng sớm khắc một trong hai thân.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ giàu có, khá giả.

– Phủ đồng cung: cha mẹ giàu có và vinh hiển.

– Tướng đồng cung: cha mẹ có uy quyền và nhiều của cải.

– Tham đồng cung: cha mẹ giàu, nhưng con không hợp tính cha mẹ. Trong nhà thiếu hòa khí.

– Phá đồng cung: hai thân bất hòa. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Gia đình thường ly tán. Nên làm con nuôi họ khác.

– Sát đồng cung: hai thân bần khổ, hay mắc tai ương. Nếu không, tất phải mang bệnh tật, hay đau yếu. Nên sớm xa cách hai thân. Nên làm con nuôi họ khác, để tránh mọi hình khắc.

5. Thái Dương

– Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: hai thân giàu có, qúy hiển và sống lâu, lợi ích cho cha nhiều hơn cho mẹ.

– Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý: hai thân vất và, sớm khắc một trong hai thân. Nên làm con nuôi họ khác.

– Nguyệt đồng cung tại Sửu, Mùi: hai thân bất hòa, cha mẹ khá giả nhưng con không thể ở gần được.

6. Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: cha mẹ khá giả.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: cha mẹ bình thường, cha mẹ và con không hợp tính nhau. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, rất khó tránh được mọi hình khắc.

– Nguyệt đồng cung tại Thân: hai thân khá giá.

– Nguyệt đồng cung tại Dần: hai thân giàu có, nhưng sớm xa cách một trong hai thân. Không lợi ích cho mẹ.

– Lương đồng cung: cha mẹ giàu sang và sống lâu.

– Cự đồng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nên phải xa cách hai thân. Trong nhà thiếu hòa khí.

7. Thiên Phủ

– Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng có của.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: cha mẹ khá giả, có danh сhức.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: hai thân phú qúy song toàn, nhưng sớm xa cách một

trong hai thân.

– Tử đồng cung: cha mẹ giàu sang. Con được thừa hưởng của cha mẹ để tại rất nhiều.

– Liêm Trinh đồng cung: hai thân giàu có, nhưng bất hòa. Con không hợp tính cha mẹ.

– Vũ Khúc đồng cung: cha mẹ giàu có và vinh hiển.

8. Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: hai thân giàu sang. Lợi ích cho mẹ nhiều hơn là cho cha.

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: hai thân vất vả. Sớm khắc một trong hai thân. Nên làm con nuôi họ khác.

– Nhật đồng cung tại Sửu, Mùi: hai thân bất hòa, cha mẹ khá giả nhưng con không thể ở gần được.

– Đồng đồng cung tại Tý: cha mẹ vinh hiển và nhiều của cải.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: hay bất hòa. Sớm xa cách một trong hai thân.

– Cơ đồng cung tại Thân: hai thân khá giá.

– Cơ đồng cung tại Dần: hai thân giàu có, sớm xa cách một trong hai thân. Không lợi ích cho mẹ.

9. Tham Lang

– Bất cứ tại vị trí nào cũng sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, xa cách hai thân.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ giàu có, con không được thừa hưởng. Thiếu hòa khí.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hai thân túng thiếu, bất hòa, xa cách nhau, cha mẹ không hợp tính con.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cha mẹ bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí. Nên làm con nuôi họ khác.

– Tử đồng cung: cha mẹ bình thường. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, tất sớm xa cách một trong hai thân.

– Liêm đồng cung: cha mẹ khốn cùng hay mắc tai ương, xa cách nhau. Sớm lìa bỏ hai thân.

– Vũ đồng cung: cha mẹ giàu, con không hợp tính cha mẹ. Thiếu hòa khí.

10. Cự Môn

– Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng bất hòa. Trong nhà có sự tranh chấp.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: cha mẹ giàu sang, nhưng không hợp tính với con.

– Đơn thủ tại Tỵ: hai thân thường xa cách nhau. Nếu không, cũng sớm khắc một trong hai thân.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ bỏ nhau, hay một còn một mất từ lúc con còn ít tuổi.

– Nhật đồng cung tại Dần: hai thân giàu có, qúy hiển, sống lâu, lợi ích cha nhiều hơn mẹ.

– Nhật đồng cung tại Thân: hai thân vất và, sớm khắc một trong hai thân. Nên làm con nuôi họ khác.

– Đồng đồng cung: sớm xa cách hai thân. Trong nhà thiếu hòa khí. Có đi xa hay làm con nuôi họ khác mới tránh mọi sự hình khắc. Nhưng ít nhất là phải sớm lìa bỏ một trong hai thân.

– Cơ đồng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nên phải xa cách hai thân. Thiếu hòa khí

11. Thiên Tướng

– Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ sống lâu.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: hai thân khá giả, hay bất hòa.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: hai thân bình thường. Nên làm con nuôi họ khác để tránh mọi hình khắc.

– Tử đồng cung: cha mẹ vinh hiển. Gia đình yên vui, phúc lộc dồi dào.

– Liêm đồng cung: cha mẹ hay gặp tai nạn bất kỳ, vất vả. Con không thể chung sống được với cha mẹ. Nên làm con nuôi họ khác.

– Vũ đồng cung: cha mẹ có uy quyền, nhiều của cải.

12. Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: cha mẹ nhân đức, giàu sang, sống lâu.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: hai thân bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí.

– Đơn thủ tại Ty, Hợi: hai thân bất hòa, hay xa cách nhau. Sớm lìa bỏ một trong hai thân. Nếu không, cha mẹ và con cũng không thể sống chung với nhau lâu dài được.

– Nhật đồng cung tại Mão: hai thân giàu có, qúy hiển, sống lâu, lợi ích cha nhiều hơn mẹ.

– Nhật đồng cung tại Dậu: hai thân vất và, sớm khắc một trong hai thân. Nên làm con nuôi họ khác.

– Đồng đồng cung: cha me khá giả, sống lâu.

– Cơ đồng cung: cha mẹ giàu sang, sống lâu.

13. Thất Sát

– Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng bất hòa. Nếu không, cha mẹ và con không hợp tính nhau.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ qúy hiến, sống lâu.

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: cha mẹ khá giả, sớm xa cách một trong hai thân.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ túng thiếu, vất vả, thường mang cố tật, hay mắc ác bệnh. Nếu không, tất mắc nhiều tai họa. Sớm khắc một trong hai thân, cha mẹ và con cũng không thể sống với nhau lâu dài được. Nên làm con nuôi họ khác

– Tử đồng cung: cha mẹ phú qúy, bất hòa. Con không hợp tính cha mẹ. Gia đình ly tán.

– Liêm đồng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, cha mẹ và con cũng không thể sống được với nhau. Trong nhà thường có sự bất hòa cha mẹ hay mắc tai họa rất đáng lo ngại.

– Vũ đồng cung: hai thân bần khổ, hay mắc tai ương. Nếu không, tất phải mang bệnh tật, hay đau yếu. Nên sớm xa cách hai thân. Nên làm con nuôi họ khác, tránh mọi hình khắc.

14. Phá Quân

– Bất cứ tại vị trí nào, cũng sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, hai thân xa cách nhau. Thiếu hòa khí.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cha mẹ khá giá.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ bất hòa. Nên ở xa cha mẹ hay làm con nuôi họ khác.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ vất vả, không hợp tính với con. Sớm xa cách một trong hai thân.

– Tử đồng cung: hay bất hòa: cha mẹ khá giả. Nhưng sớm khắc một trong hai thân, hay phải xa cách từ lúc thiếu thời.

– Vũ đồng cung: hai thân bất hòa. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Gia đình thường ly tán. Nên làm con nuôi họ khác.

Ảnh hưởng của những sao tọa thủ tại cung Phụ Mẫu còn lại

15. Kình, Đà

– Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ và con không hợp tính nhau

– Liêm đồng cung: hai thân hay mắc nạn, kiện cáo tù tội, thường phải xa cách nhau. Gia đình túng thiếu.

– Sát đồng cung: Sớm xa cách hai thân, cha mẹ khó tránh được hình thương họa hại.

– Tham đồng cung: cha hay mẹ là người hoang đàng chơi bời. Sớm xa cách một trong hai thân

16. Hỏa, Linh

– Bất cứ tại vị trí nào, cũng giảm thọ. Trong nhà thiếu hòa khí.

– Tham đồng cung: cha mẹ qúy hiến và giàu sang

– Phá đồng cung: sớm khắc hai thân. Nếu không, cũng phải sớm xa cách, đi cư ngụ ở nơi đất khách quê người, cha mẹ thường mắc tai nạn bất kỳ, rất đáng lo ngại.

17. Không, Kiếp

Bất cứ tại vị trí nào, hai thân vất vả. Nếu không cũng bất hòa, cha mẹ và con không hợp tính nhau.

18. Xương, Khúc

Hai thân có danh chức.

19. Khôi, Việt

Cha thường là con trưởng. Nếu không, cũng đoạt trưởng có danh chức.

20. Tả, Hữu

Hai thân khá giả, nâng đỡ con trong nhiều công việc. Có hòa khí. Nếu Tả, Hữu lại gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, cha mẹ thật khó tránh chẳng lành, hoặc hình khắc chia ly, hoặc tai ương họa bại.

21. Lộc Tồn

Hai thân có của, nhưng con phá tán. Cha mẹ và con không hợp nhau. Nên ở xa cha mẹ.

22. Hóa Lộc

Hai thân có của.

23. Hóa Quyền

Hai thân có quyền thế.

24. Hóa Khoa

Hai thân thông minh, nhân hậu, có danh chức.

25. Hóa Kỵ

– Hai thân bất hòa. Nếu không, cha mẹ và con cũng không hợp tính nhau.

– Nhật, Nguyệt đồng cung tại Sửu, Mùi: cha mẹ giàu sang.

– Xương, Khúc đồng cung: cha mẹ giảm thọ.

26. Thiên Mã

– Hai thân có danh giá, nhưng thường hay xa cách nhau.

– Lộc: cha mẹ rất khá giả. Nhưng con nên ở xa cha mẹ.

– Đà: hai thân bất hòa, thường hay xung đột. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Nên ở xa cha mẹ.

– Nếu Mã, Đà gặp thêm nhiều Sát tinh xâm phạm, chắc chắn cha mẹ bỏ nhau. Nếu không, cũng một còn một mất, lúc con còn ít tuổi. Cha mẹ thường mắc phải những tai nạn rất đáng lo ngại.

27. Thái Tuế

Trong nhà thiếu hòa khí, hay có tranh chấp. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Nếu Tuế lại gặp thêm nhiều Sát tinh nhất là Đà, Kỵ xâm phạm, tất cha mẹ phải xa cách nhau. Gia đình ly tán. Ngoài ra, cha mẹ thường hay mắc tai họa, đáng lo ngại nhất là mắc kiện cáo.

28. Cô, Quả

Hai thân không hợp tính nhau. Cha mẹ và con không thể ở gần nhau lâu được. Nếu Cô, Quả lại gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, tất sớm khắc một trong hai thân. Nên làm con nuôi họ khác.

29. Đào, Hồng

Cha hay mẹ thường là người tài hoa, phóng đãng. Nếu Đào, Hoa lại gặp Vượng, Thái đồng cung, tất cha có vợ lẽ, ngoại tình, mẹ là người bất chính.

30. Tuần, Triệt án ngữ

– Dù cung Phụ Mẫu tốt hay xấu, cũng sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, tất phải sớm xa cách hai thân, hay làm con nuôi họ khác.

– Phải nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ: tốt hóa xấu, xấu thành tốt, để luận đoán sự giàu nghèo, sang hèn của cha mẹ.

31. Vô Chính diệu

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ.

Tử vi không những xem vận mệnh, cuộc đời một người mà còn có thể xem được thân phận của những người thân với mình. Cung Phụ Mẫu luôn là cung giáp với cung mệnh, ảnh hưởng đến đương số. Muốn luận đoán cung Phụ Mẫu chính xác nhất cần phải phối hợp xem chính số của cha mẹ.

=>Xem thêm: Dây chuyền vàng.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng