Luận giải các cung - Ý nghĩa của sự liên đới giữa các cung

Luận giải các cung – Ý nghĩa của sự liên đới giữa các cung

Luận giải các cung - Ý nghĩa của sự liên đới giữa các cung

Luận giải các cung một trong những bước quan trọng sau khi lập một lá số tử vi trọn đời của một người. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết thêm về sự liên đới giữa các cung nữa để lập một lá số cho hoàn chỉnh nhé. 

=>Xem thêm: Đá ngọc bích tự nhiên.

1. Cung Thân tương quan với Cung Mệnh trong luận giải các cung

 • Cung Thân là kết quả của việc chịu sự ảnh hưởng trực tiếp về các đức tính, công việc, nghiệp của Mệnh mà tạo thành. Cho nên, cung Mệnh là nhân và thân là quả của Mệnh. Cung Mệnh chi phối đến toàn bộ cuộc đời của một đương số.
 • Bao gồm thêm sự thọ yểu mà cung Thân chỉ có nửa đời sau. Vì vậy, Mệnh quan trọng hơn Thân nhiều, không thể nói mạnh hảo bất như thân hảo được. Thân tốt mặc dù có làm nên chuyện nhưng nếu mạnh yểu vong thì cũng không là gì cả.
 • Cũng như Thân hảo bất như Hạn hảo. Cho nên luận xét Hạn là thời vận, còn cung Mệnh – Thân làm gốc rễ đã được phú quý rồi. Nếu Thân – Mệnh xấu dù cho gặp hạn tốt. Cũng chỉ như cơn mưa mát mặt dễ chịu lúc ấy, sau phải bại vong ngay. Vì cung Mệnh – Thân xấu thì sao giữ được phú quí lâu dài. Phải lấy Mệnh làm chủ, luận với Thân cũng như Mệnh Thân với Phúc đức vậy.
Luận giải các cung - Ý nghĩa của sự liên đới giữa các cung
Luận giải các cung – Ý nghĩa của sự liên đới giữa các cung

2. Cung Phúc Đức liên hệ cung Mệnh – Thân

 • Nhiều người thường cho rằng cung Phúc Đức là quan trọng nhất khi luận giải các cung. Cung Phúc Đức tốt đẹp mới làm nên chuyện được, nếu cung Phúc Đức xấu là xấu.
 • Quan niệm này có thể đúng với các môn học khác. Vì cung Phúc Đức và các cung khác không có sự phân định rõ ràng. Riêng trong Tử vi thì Phúc Đức 1 cung, Mệnh 1 cung, Thân cư cung nào luận Thân ở cung ấy, có giới hạn rõ ràng. Không thể áp dụng như các môn học khác.
 • Cung Mệnh – Thân phải tốt mới làm nên chuyện, nếu cung Mệnh – Thân xấu thì không làm nên phú quý hiển đạt.
 • Cung Thân chỉ để hợp luận với các cung, nếu cung Phúc Đức tốt thì tăng thêm, xấu bị chiết giảm.
 • Cung Phúc Đức để khán cả một đại gia tộc, tam tứ đại, tương lai con cháu sau này. Trong môi trường phúc, thiện, hung, trong cung Phúc Đức chịu liên hệ như cung Mệnh – Thân chịu chung sự ảnh hưởng đó.

=>Xem thêm: Pha lê swarovski.

3. Truyền Tinh liên hệ

 • Trong môn Tử vi học thường nói sinh đồng niên, Nguyệt – Nhật tại sao lại bất đồng phú quý là vì khi hai đứa trẻ sinh cùng giờ ắt số tinh đẩu như nhau nhưng phải phối hợp số cha mẹ của hai trẻ lại để xem.
 • Một gia tộc đã vượng phát mấy đời, khi đem các lá số ra đối chiếu cũng thường thấy các sao cư tại cung Phúc Đức và cung Mệnh truyền tinh mãi cho nhau. Khi thấy các sao ở cung Phúc Đức và cung Mệnh trong khi luận giải các cung không truyền tinh là dấu hiệu suy tàn đã đến rồi.
 • Ở Tử vi, lá số nào không truyền tinh là bại, trừ khi thấy có Cát diệu hội triều đẹp hơn so với các số trong gia đình tất nhiên có sự vượt lên hay đã được hưởng phúc mới kết phát vậy.

4. Mối tương quan giữa cung Mệnh và cung Tài Bạch

 • Chúng ta nên luôn luôn coi cung Mệnh là chủ chốt. Ví dụ như như có một người cha trong một gia đình, không thể suy nhược yếu hèn được. Cũng như có một cái hồ nước. Dù có cứng chắc vững bền thì chứa quá nhiều nước hồ cũng sẽ bị bể tanh bành. Nước tràn ra làm dơ bẩn thêm.
 • Nên cung Mệnh mạnh cung Tài Bạch yếu thường phát phúc.
 • Nếu cung Mệnh yếu mà cung Tài Bạch mạnh thường là năng chiêu họa.
 • Vậy tiền tài đến tay chưa chắc đã là có phúc khí. Vì nếu không đủ tài ba mẫn cán sẽ ngược lại chính là hạn họa.

Mối liên hệ khi luận giải các cung cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Để lập một lá số tốt cần có sự tìm tòi, nghiên cứu thật kỹ càng thì may ra độ chính xác mới cao được.

=>Xem thêm: Pha lê swarovski.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng