Cung Điền Trạch - Tìm hiểu về chuyện của cải đất đai - Tử vi ứng dụng

Cung Điền Trạch – Tìm hiểu về chuyện của cải đất đai

Luận cung điền trạch để hiểu về chuyện đất đai

Cung Điền Trạch tượng trưng cho của cải, đất đai. Thường thiên về nhà cửa, cơ xưởng làm ăn, ruộng, vườn. Đối với mỗi người thì sẽ có những ý nghĩa khác nhau, tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây.

=>Xem thêm: Kim cương nhân tạo.

Những người thuộc cung Điền Trạch đẹp thì khả năng kiếm tiền và tích lũy tài sản rất tốt và ngược lại. Cùng xem ý nghĩa của các sao tại cung Điền Trạch.

 
Cung Điền Trạch - Tìm hiểu về chuyện của cải đất đai
Cung Điền Trạch – Tìm hiểu về chuyện của cải đất đai

Ý nghĩa của các sao chính tại cung Điền Trạch (Tử Vi, Liêm Trinh, Thiên Đồng, Vũ Khúc, Thái Dương, Thiên Cơ)

1. Tử Vi

– Một phần lớn cơ nghiệp là của tiền nhân để lại.

– Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung, Tướng đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Đơn thủ tại Tý: nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ sản nghiệp của tổ tiên cha mẹ để lại.

– Sát đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn được.

– Phá đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Tham đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút

=>Xem thêm: Nhẫn nam kim cương giá rẻ.

2. Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: phá tán tổ nghiệp, có mà không được thừa hưởng. Lao tâm khổ tứ về những chuyện có liên quan đến nhà đất.

– Phủ đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

– Tướng đồng cung: nhà đất trước ít sau nhiều.

– Sát đồng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Phá đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau mới được bền vững.

– Tham đồng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn.

=>Xem thêm: Pha lê swarovski.

3. Thiên Đồng

– Tự tay lập nghiệp, trước khó sau dễ.

– Đơn thủ tại Mão hoặc Nguyệt đồng cung tại Tý: giàu có lớn. Tay trắng lập nghiệp, càng ngày càng thịnh vượng.

– Đơn thủ tại Dậu hoặc Nguyệt đồng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nhà đất hầu như không có. Nếu có cũng rất nhỏ mọn. Suốt đời hay gặp những sự tranh chấp về điền thổ.

– Lương đồng cung: ban đầu có ít nhà đất. Nhưng về sau có rất nhiều.

– Cự đồng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

4. Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cơ nghiệp của tổ nghiệp để lại rất lớn. Càng về sau càng thịnh vượng.

– Phủ đồng cung: gìn giữ được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

– Tướng đồng cung: nhà đất ban đầu mua vào, bán ra thất thường. Về già có nhiều nhà đất.

– Tham đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc chắn.

– Phá đồng cung: mua tậu nhà đề rồi lại pha tán. Về sau mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Sát đồng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có căn nhà nhỏ bé để nương náu.

5. Thái Dương

– Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: tổ nghiệp để lại rất lớn lao, nhưng về sau sa sút dần.

– Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chút ít.

– Cự đồng cung tại Dần hoặc Lương đồng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Cự đồng cung tại Thân hoặc Lương đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Nguyệt đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

6. Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Ty, Ngọ, Mùi: không được thừa hưởng tổ nghiệp. Nhưng tự tay gây dựng mà có rất nhiều nhà đất.

– Đơn thu tại Hợi, Tý, Sửu: nhà đất bình thường.

– Lương đồng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

– Nguyệt đồng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất

– Nguyệt đồng cung tại Dần: nhà đất bình thường.

– Cự đồng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại.

– Cự đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất.

Ý nghĩa của các sao chính (Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng,Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân) tại cung Điền Trạch

7. Thiên Phủ

– Được thừa hưởng của tổ nghiệp để lại.

– Đơn thủ tại Dần, Thân: khá nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhà đất bình thường.

– Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

– Liêm đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng về sau càng sa sút, không giữ được bền vững.

– Vũ đồng cung: gìn giữ được tổ nghiệp. Về sau làm nên thịnh đạt bội phần.

8. Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng và trở nên giàu có, mua tậu được nhiều nhà đất

– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có chốn nương thân.

– Đồng đồng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có chốn nương thân.

– Nhật đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, còn một phần do tự tay tạo lập nên.

– Cơ đồng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất

– Cơ đồng cung tại Dần: nhà đất bình thường.

9. Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Nhưng về sau mua tậu khá nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Dần, Thân, Tý, Ngọ: nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, rồi cũng phá tán hết hay là phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Gây dựng cơ nghiệp rất vất vả, chật vật may mắn lắm về già mới có nhà ở chắc chắn.

– Tử đồng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút

– Liêm đồng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không được thừa hưởng. Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn.

– Vũ đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc chắn.

10. Cự Môn

– Hay mắc thị phi, kiện cáo về nhà đất.

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: có tổ nghiệp để lại, nhưng không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng ở xa quê hương. Về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có cũng rất ít, rất nhỏ mọn, tầm thường.

– Đồng đồng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn nương thân.

– Nhật đồng cung tại Dần: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Nhật đồng cung tại Thân: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít.

– Cơ đồng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại.

– Cơ đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất.

11. Thiên Tướng

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi: mua tậu nhà đất dễ dàng.

– Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhà đất bình thường. Nếu may mắn được hưởng nhà đất của tổ

nghiệp để lại, về sau cũng phá tán đến hết để rồi lại tự tay gây dựng lại.

– Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt.

12. Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: nhà đất bình thường. Suốt đời không phải lo lắng về nơi ăn chốn ở.

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào bán ra luôn luôn.

– Đồng đồng cung: ban đầu có ít nhà đất nhưng về sau có rất nhiều.

– Nhật đồng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất.

– Nhật đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ nghiệp. Về già mới

có nhà đất. nhưng rất ít.

– Cơ đồng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất.

13. Thất Sát

– Đơn thủ tại Dần, Thân: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng, về sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhà đất khi mua vào, khi bán ra, thất thường. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán đến hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng. Tự tay gây dựng, về sau có nhà đất vững bền.

– Đơn chủ tại Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau này cũng vì đó mà mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm

– Tử đồng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn được.

– Liêm đồng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

– Vũ đồng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà nhỏ bé để nương náu.

14. Phá Quân

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng. Nhưng về già, cơ nghiệp sa sút. Nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, cũng không thể giữ gìn lâu bền được

– Đơn thủ tại Dần, Thân: không có nhà đất.

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: có nhà đất, rồi lại phá tán đến hết. Lập nghiệp thành bại thất thường, về già mới có nhà đất vững bền.

– Tử đồng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Về sau tạo lập ở nơi xa mà bên vững.

– Liêm đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. Về sau mới được bền vững.

– Vũ đồng cung: mua tậu nhà đề rồi lại pha tán. Về sau mới có nơi ăn chốn ở chắc chắn.

Ý nghĩa của các sao còn lại tại cung Điền Trạch

1. Kình Dương

– Sáng sủa tốt đẹp: cơ nghiệp trước phá sau thành

– Mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít cũng không giữ gìn lâu bền được.

– Không, Kiếp: hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về sau cũng bán đến hết.

2. Đà La

Không nhà đất. Nếu tổ nghiệp để lại cũng phá tán, phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

3. Hỏa, Linh

– Có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng sau cũng phá tán, hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa.

– Tham, Vũ đồng cung: tự tay gây dựng, sau rất khá giả, mua tậu được nhiều nhà đất.

– Không, Kiếp: không có nhà đất. Nếu có đôi chút, rồi cũng lụn bại.

4. Không, Kiếp

– Sáng sủa tốt đẹp: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng, nhưng đã mua nhanh, tất bán nhanh.

– Mờ ám xấu xa: không có nhà đất

5. Xương, Khúc

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mua bán nhà đất rất dễ dàng. Cơ nghiệp càng ngày càng thịnh vượng. Nếu có tổ nghiệp để lại cũng gìn giữ được lâu bền.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau cũng bán hết.

Khôi, Việt: Nhà cửa to tát đẹp đẽ.

6. Tả, Hữu

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: gìn giữ được tổ nghiệp. Mua tậu nhà đất dễ dàng.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. Nhưng dù không có nhà cửa, cũng vẫn được nhiều người giúp dỡ, cho ở nhờ những chỗ cao ráo đẹp đẽ.

7. Lộc Tồn

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng rất ít. Tự tay gây dựng mới được khá giả.

8. Đẩu Quân

– Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nhà đất bền vững. Về sau mua tậu thêm được rất nhiều.

– Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp càng ngày càng lụn bại.

9. Tuần, Triệt án ngữ

Nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ, tốt hóa xấu, xấu thành tốt.

10. Tuần, Triệt án ngữ đồng cung

– Không có nhà đất của của nghiệp để lại. Nếu may mắn có đôi chút, sau cũng phá tán hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa hưởng.

– Tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhưng thành bại thất thường. Hay phải thay đổi nơi ăn chốn ở. Về già mới có nhà đất, nhưng nhỏ mọn và tầm thường.

– Trong trường hợp này, không cần phải chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của không sao tọa thủ.

11. Vô Chính diệu

– Không được thừa hưởng tổ nghiệp: phải tự tay gây dựng.

– Tuần, Triệt án ngữ: lập nghiệp trước khó sau dễ. Mua tậu nhà đất rồi lại bán. Thay đổi nơi ăn chốn ở luôn luôn. Về già mới có chỗ ở chắc chắn, nhưng nhỏ mọn tầm thường.

– Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiến hay hợp chiếu: rất nhiều nhà đất. Chỗ ở rất cao đẹp. Càng về sau càng mua tậu được nhiều

– Vô Chính diệu được Tuấn, Triệt án ngữ và Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu: rất rực rỡ. Lập nghiệp tuy chật vật buổi đầu, nhưng về sau rất giàu có, nhà hàng dãy, ruộng đất thẳng cánh cò bay.

Tóm lại, việc xem cung Điền Trạch chúng ta biết được khả năng phát triển cũng như cách để xây dựng sản nghiệp của gia đình. Sản nghiệp này có thể do thừa hưởng hoặc tự mình tạo nên, hoặc cả hai. Cho dù sản nghiệp to hay nhỏ, bền vững hay bị phá tán đều có thể luận đoán thông qua cung Điền Trạch.

=>Xem thêm: Dây chuyền vàng.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng