Liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn - Tử vi ứng dụng

Liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn

Khi luận giải lá số tử vi, phần luận đoán vận hạn là phần các nhà tử vi cẩn thận nhất. Bởi họa, phúc của một đời người thể hiện trong mối liên hệ giữa mệnh, thân và hạn.

=>Xem thêm: Kim cương nhân tạo.
liên hệ giữa mệnh, thân và hạn

1. Ý nghĩa của mối liên hệ giữa Mệnh, Thân và hạn

  • Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng hạn tốt.
  • Mệnh tốt chỉ được xứng ý toại lòng lúc còn trẻ tuổi. Đến lúc đứng tuổi về hậu vận lại cần phải có Thân tốt mới khá giả. Bởi vì lúc này mối liên hệ giữa mệnh, thân và hạn mới ổn định, rõ rệt.
  • Nhưng Mệnh, Thân tốt cũng không bằng Hạn tốt. Nếu Mệnh, Thân mờ ám, nhưng Hạn rực rỡ cũng vẫn phát đạt ví như lúa non gặp mưa thuận, gió hòa.
  • Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn cũng tốt tất được hưởng giàu sang sung sướng. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt trở về với cát bụi.
  • Mệnh, Thân thật rực rỡ, nhưng chẳng may gặp Hạn suy kém cũng đỡ lo ngại. Vì Mệnh Thân đây có thể giải trừ khá nhiều sự chẳng lành.
  • Đáng lo buồn nhất là Mệnh xấu, Thân xấu, Hạn cũng xấu. Thật là một đời cùng khốn, nếu chết non là may mắn, còn sống ngày nào tất phải điêu đứng ngày đó.
  • =>Xem thêm: Nhẫn kim cương nam đep.Đáng lo buồn nhất là Mệnh xấu, Thân xấu, Hạn cũng xấu

2. Đại cương liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn

– Mệnh và Hạn đều gặp các sao sáng sủa như: Tử, Phủ, Cự, Nhật thì hiển hách, mọi việc xứng ý toại lòng.

– Mệnh và Hạn được các sao khác nhau chiếu nhưng đều sáng thì cũng vẫn được hanh thông, tài vượng. Ngược lại nếu các sao nhập Hạn lại mờ ám thì may ít rủi nhiều.

– Nhưng nếu Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh nhập Hạn lại mờ ám xấu xa, tất không thể tránh được tai ương họa hại và hay phải lo nghĩ buồn phiền.

– Hạn gặp Vũ, Tướng cũng sáng sủa tốt đẹp tất danh tài hoạnh phát, gặp nhiều sự may mắn. Cũng trong trường hợp này nếu Vũ, Tướng nhập Hạn lại mờ ám xấu xa tất danh tài bị chiết giảm đôi chút nhưng cũng không đáng lo ngại lắm.

– Mệnh vô Chính diệu có Hạn gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh dù tốt đẹp hay xấu xa thì mưu sự bao giờ cũng trước khó sau dễ.

– Sự liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn còn phải xem sao nào hội hợp tại Mệnh, Thân và Hạn thì mới chính xác.

=>Xem thêm: Pha lê swarovski.Sự liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn

3. Tiểu luận liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn

– Tuổi Kỷ, Mệnh có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương. Hạn gặp Sốt, Phá, Liêm, Tham thì công danh sớm phát đạt. Cũng mệnh này mà tuổi Ất, Tân có Hư, Kình, Tuế, Khách hoạnh đạt về võ nghiệp.

– Mệnh an tại Ngọ, có Nhật tọa thủ. Hạn gặp Hình, Tang, Hổ, Khốc hội hợp nên phát đạt khá giả.

– Mệnh аn tại Ngọ có Tử Vi tọa thủ, hội hợp Khoa, Quyền. Lộc, Hình, Ẩn, Xương, Khôi, Hồng, Bật. Nên sẽ có vẻ mặt đẹp đẽ, dáng đi hùng dũng. Nhưng Hạn gặp Cự, Sát, Đà, Linh hội hợp ắt có đại hạn.

– Tuổi Mậu, Canh, Âm nữ, Mệnh an tại Thìn hay Tuất có Vũ Khúc hay Tham Lang tọa thủ là người có tài, nhưng không có đức hạnh, thêm Kiếp, Không hội hợp lại càng xấu xa đê tiện. Hạn gặp Kình, Đà hội hợp tất không toàn được tính mạng.

– Mệnh, Thân có Sát tọa thủ. Hạn gặp Kình hay Đà tất hay mắc phải những tai họa khủng khiếp.

– Mệnh có Sát hay Hình, Linh tọa thủ. Hạn gặp Hổ tất khó tránh được tù tội.

– Tuổi Tân, Đinh, Mệnh an tại Dần, Thân có Phá Quân tọa thủ, hội hợp Hỏa, Việt là người giỏi về máy móc. Hạn gặp Mã, Tuyệt hội hợp có nhiều Sát tinh xâm phạm, tất khó tránh được những tai nạn què gãy chân tay.

Tóm lại như sau: Mệnh là chí hướng, cốt cách con người. Thân là phần thân thể, xác thịt. Hạn là hoàn cảnh mà ta sống. Ba phần này là ba phần chính quyết định nên cuộc đời của một con người. Liên hệ giữa Mệnh, Thân và Hạn đã được các nhà tử vi nghiên cứu, đúc kết lại như trên. Nếu bạn có sự yêu thích với môn khoa học tử vi thì tìm hiểu càng sâu trong các bài viết của https://tuviungdung.vn, bạn sẽ càng thấy đam mê với bộ môn này.

=>Xem thêm: Dây chuyền vàng.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng