Lá số của Vũ Trọng Phụng điển hình cách cục người có tài văn chương

Lá số của Vũ Trọng Phụng điển hình cách cục người có tài văn chương

Lá số của Vũ Trọng Phụng điển hình cách cục người có tài văn chương

Lá số của Vũ Trọng Phụng là một cách cục điển hình của người có tài văn chương. Hơn nữa, từ lá số này chúng ta có thể thấy rõ được vận mệnh của ông đã trải qua những gian khổ thế nào trong cuộc sống. Ông là người có tài nhưng bạc mệnh. Tuy nhiên những tác phẩm của ông đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông vẫn sống mãi trong lòng độc giả của mình.

=>Xem thêm: Ý nghĩa của ngọc bích.