Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh

Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh

Các bạn học tử vi online cũng đã biết chính tinh quan trọng hơn phụ tinh. Chính tinh cũng như các sao khác, có tốt, có xấu còn tùy thuộc vào vị trí và các sao hội hợp.

Trong bài học tử vi online này sẽ khái quát tính chất chung của 14 chính tinh. Mục đích là để các bạn hệ thống lại những trường hợp đã được học trong các bài trước.

Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh
Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh

1. Phân loại các chính tinh theo Nam Bắc đẩu tinh qua học tử vi online

Bạn học tử vi online hãy xem lại bài Học Tử vi online : Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng và tính chất 4 sao Tử, Phủ, Vũ, Tướng có nói đến sự ảnh hưởng của Nam Bắc đẩu tinh như sau:

 “Trước hết phải xác định đây là Bắc Đẩu tinh hay Nam Đẩu tinh vì: Bắc Đẩu tinh sẽ hiệu quả trong nửa đầu hạn, còn Nam Đẩu tinh sẽ hiệu quả trong nửa sau hạn. Hạn ở đây là trong 10 năm hoặc 1 năm, trừ khi gặp tuần triệt thì nó sẽ đảo thứ tự lại.

Nam Đầu tinh: Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát, Thái Dương.

Bắc Đẩu tinh: Tham Lang, Liêm Trinh, Phá Quân, Thái Âm, Vũ Khúc, Cự Môn.

Nam Bắc Đẩu tinh: Tử Vi.

Cách nhớ: Các sao Nam Đẩu tinh có các chữ: Thiên + Thất Sát, Thái Dương. Tử Vi là sao Nam Bắc Đẩu, còn lại là Bắc Đẩu tinh.

Trong các bài trước, bạn đã được tìm hiểu 3 cách cục phổ biến do 14 chính tinh hợp thành: Tứ Phủ Vũ Tướng; Sát Phá Liêm Tham; Cơ Nguyệt Đồng Lương.

Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh
Học Tử vi online: Tính chất của 14 chính tinh

 2. Khái quát tính chất nổi trội của 14 chính tinh cùng học tử vi online

Nam Đẩu tinh

 • Thiên Phủ: là cái kho bạc, kỵ gặp Tuần/Triệt vì khi đó sẽ trở nên vô dụng. Đắc thì tốt, hãm thì ít tiền. Nếu nó chiếu hoặc thủ Tài Bạch thì đương số chắc chắn có tiền tài.
 • Thiên Lương: phúc tinh cứu giải. Cung Tật Ách mà có Thiên Lương thì khỏi lo bệnh nặng.
 • Thiên Cơ: khôn khéo, biết suy nghĩ, tính toán, biết nói chuyện.
 • Thiên Đồng: cũng là phúc tinh nhưng mang nghĩa hay thay đổi. Hạn gặp Thiên Đồng thì sẽ có chuyện thay đổi. Hãm thì cũng không gây tai họa.
 • Thiên Tướng: chính trực, anh hùng, kiểu người mạnh mẽ, giỏi giang, tháo vát. Kỵ gặp Triệt.
 • Thất Sát: là dũng tướng nếu đắc địa. Người này bộc trực, biết suy nghĩ, thẳng thắn, anh hùng. Nếu Hãm địa thì là bậc gian hùng. Thất Sát là hình tượng của cây kiếm. Vì vậy cho nên gặp phải Triệt thì gãy kiếm, đời sẽ khó khăn.
 • Thái Dương: hạp với người sinh ban ngày. Người có Thái Dương đắc địa thì nóng nảy, không biết nói dối, rất chính trực.
 • Thái Âm: hạp với người sinh ban đêm, tượng trưng cho tiền tài, đất đai, của cải. Đặc biệt người có Âm Dương sáng sủa hội hợp thì rất thông minh. Nếu hãm thì kém thông minh hơn.

Bắc Đẩu tinh

 • Tham Lang: hung tinh, người này khá khẳng khái, bộc trực nhưng không hề hiền. Vì có chữ Tham nên người này chắc chắn có tính tham, trong kinh doanh tính tham này giúp họ khá nhiều.
 • Liêm Trinh: “đào hoa”, đắc thì phong lưu, hãm thì thấp kém, khổ sở.
 • Phá Quân: tính nóng như Trương Phi, không nghe bất cứ ai. Đắc thì tốt bụng, không biết nói dối. Hãm mà không có sao cứu thì nên tránh xa.
 • Vũ Khúc: khả năng kiếm tiền. Nếu Tài Bạch có Vũ Khúc, Thiên Phủ đồng cung, hợp chiếu thì rất tốt, lúc nào cũng có của ăn của để.
 • Cự Môn: tượng trưng cho cái miệng. Đắc thì hay nói mà không gây họa, nói cho người khác vui lòng. Nếu hãm thì họa từ miệng mà ra, nói chuyện vô duyên.

Nam Bắc Đẩu tinh

 • Tử Vi: đế tinh, người nào có Tử Vi thủ mệnh rất tốt bụng. Đây là sao vua nên cần có các sao khác: Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Thai Tọa theo phò tá mới tốt. Không có thì không tốt, không xấu.

Bạn học tử vi online nếu thực sự muốn chuyên sâu hơn về tử vi thì phải đọc hiểu từng chính tinh. Bạn hãy đón đọc các bài viết tiếp theo để có thể luận giải tử vi đầy đủ, chính xác.  

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng