Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần) -

Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần)

Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần)

Học tử vi online đã cùng bạn tìm hiểu các sao hung tinh trong tử vi như: Lục sát tinh, bốn hung tinh trong chính tinh. Có sao hung thì cũng sẽ có sao giải. Bài hôm nay tập trung phân tích ba sao giải.

Qui luật của vũ trụ là cân bằng, có tốt có xấu, có hung có cát. Như vậy có các sao hung tinh, sát tinh thì cũng có những sao trừ tai giải nạn. Các sao tốt thì nhiều nhưng trong bài học tử vi online hôm nay sẽ tìm hiểu trước ba sao trong bộ sao Tam Giải: Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần.

Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần)
Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần)

1. Cùng học tử vi online tìm hiểu ý nghĩa các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần

Thiên Giải (hành Hỏa), Địa Giải (hành Thổ), Giải Thần (hành Mộc).

Trong số các sao có khả năng cứu giải tai họa, bệnh tật có một bộ sao gọi là Tam Giải: sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần. Các sao này thuộc nhóm sao phúc tinh.

Nhóm sao này tuy nhỏ bé mà hết sức quan trọng.

Cách an các sao Tam Giải

 • Thiên Giải: Bắt đầu từ cung Thân kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào an Thiên Giải ở cung đó.
 • Địa Giải: Bắt đầu từ cung Mùi kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào an Địa Giải ở cung đó.
 • Giải Thần: Phượng Các ở cung nào an Giải Thần ở cung đó.

Ba sao này đều mang ý nghĩa nhân hậu, khoan hòa, cứu khốn, phò nguy, giải trừ bệnh tật, từ thiện, gia tăng phúc thọ.

Khi các sao trong bộ Tam Giải đóng ở các cung thì chúng có những tác dụng như sau:

 • Điền hay Tài Có Giải Thần tọa thủ thì không giàu có lớn được, của cải hay bị hao hụt.
 • Giải Thần cùng Thiên Thọ ở Ách là tốt nhất, suốt đời không bệnh nặng, Giải Thần tiêu hủy cả tai nạn, cả điều tốt, gặp cái gì giải cái đó.
 • Nếu ở Phu Thê nhiều khi giải luôn cả cuộc hôn nhân đó. Gặp thêm Riêu thì chắc chắn ly hôn.
 • Nếu 3 sao này đồng cung tại Mệnh thì tâm tính hướng thiện, lương thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp người. Chủ sự giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, tránh giảm tai họa, gia tăng phúc thọ. Đặc biệt những người có những sao này thủ mệnh thường gặp nhiều sự may mắn lạ lùng và bất ngờ.
  Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần)
  Học Tử vi online: Tam giải (Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần)

Xem thêm: => Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế

2. Tìm hiểu một số sao giải khác qua học tử vi online

Khoa tử vi có nhiều sao cứu giải khác.

Các sao chính tinh, có lực giải mạnh: Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Đồng.

Các sao phụ tinh có lực giải khá:

 • Hóa Khoa đứng đầu vì hiệu lực mạnh mẽ của nó. Khi gặp Thiên Không, Hóa Khoa có thể hóa giải sự phá hoại của Thiên Không.
 • Quang Quý, Thiên Giải, Địa Giải tượng trưng cho sự che chở của thần linh.
 • Tả Hữu, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc biểu hiện cho sự giúp đỡ của người đời.

Các phụ tinh khác: Nguyệt Đức, Phúc Đức, Long Đức, Thiếu Dương, Hóa Lộc, Hóa Tồn, Bác Sỹ, Tràng Sinh, Đế Vượng, Triệt, Tuần, Thiếu Âm.

Giữa các phụ tinh, Thiên Giải có hiệu lực khắc chế cả Đà La và Kiếp Sát.

Tam Giải rất tốt khi đóng ở cung Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật. Nếu ở các cung giáp Mệnh/Thân thì cũng tốt. Tuy nhiên ở Điền/Tài thì lại bị Thiên Giải/Giải Thần làm hao hụt của cải.

Càng nhiều sao cứu giải hội hợp thì sự may mắn càng tăng thêm.

Qua việc phân tích sự cứu giải của các sao Tam Giải trong bài học tử vi online phía trên ta thấy việc luận đoán Tử Vi là một việc rất khó, để có thể luận đoán chính xác thì cần phải rèn luyện rất nhiều. Mọi sự luận đoán đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng.

 

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng