Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế

Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế

Nội dung của bài học tử vi online này sẽ hướng dẫn bạn cách xác định vòng Thái Tuế. Vòng Thái Tuế có thể cho biết tư cách của một người, đại vận tốt trong cuộc đời của người đó.

Thái Tuế là sao Vua. Vòng sao Thái Tuế, an theo hàng Chi của năm sinh. Cho ta biết bản chất, tư cách lý tưởng của người đó, sự làm ăn có hợp ý nguyện của họ hay không? Hãy khám phá điều này trong bài học tử vi online sau đây.

Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế
Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế

1. Cùng học tử vi online xác định vòng Thái Tuế

Vòng Thái Tuế có 12 sao, chia ra làm 4 bộ tam hợp:

 • Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ.
 • Thiếu Dương, Tử Phù, Phúc Đức.
 • Tang Môn, Tuế Phá, Điếu Khách.
 • Thiếu Âm, Long Đức, Trực Phù.

Đầu tiên là an sao Thái Tuế: sao Thái Tuế an theo hàng Địa Chi của năm sinh. Sinh năm nào thì an Thái Tuế ở cung đó.

Ví dụ: Sinh năm Tí thì sao Thái Tuế an ở cung Tí, năm Sửu thì ở Sửu, năm Dần thì ở Dần, …

Sau khi an Thái Tuế, các sao còn lại an theo chiều thuận kim đồng hồ, lần lượt mỗi cung an một sao theo thứ tự: Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

Hiện tại, bạn có thể nhập thông tin trên phần mềm của tuviungdung để phần mềm tự động an sao ra lá số. Thế nhưng bạn học tử vi online cũng nên tìm hiểu cách an sao như trên để có thể hiểu tử vi một cách sâu sắc và toàn diện hơn.

Phần tiếp theo sẽ phân tích ý nghĩa của từng sao. Bạn xem trong lá số sao nào được an vào cung Mệnh sẽ cho bạn biết được tính cách của người xem số.

2. Khám phá tính cách qua sao an tại cung Mệnh cùng học tử vi online

Như đã nói ở trên, trong 12 sao của vòng Thái Tuế, Mệnh ứng với từng sao thì sẽ có các tính chất như sau:

 • Thái Tuế: Lòng đầy tự hào, coi mình có sứ mệnh quan trọng với đời. Thấy việc bất bình là can thiệp, là người rất đáng kết bạn. Người này sống có lý tưởng của riêng mình.
 • Quan Phù: Hành động đi kèm với suy nghĩ, tính toán cẩn thận.
 • Bạch Hổ: Rất ngay thẳng và cố gắng trong công việc, tham vọng,
 • Thiếu Dương: Trí được sáng suốt hơn người
 • Tử Phù: Hơn người, nhưng thường chịu thiệt thòi.
 • Phúc Đức: Muốn có thành tựu, thì phải hành động có đạo đức.
 • Tuế Phá: Bất mãn, chuyên chống đối.
 • Điếu Khách: Khéo nói, so bì, chống đối bằng miệng.
 • Tang Môn: Chống đối, nặng lo toan, tính toán.
 • Thiếu Âm: Khờ dại, thiếu sáng suốt, cả tin.
 • Long Đức: Thua thiệt mà tu (tu là an ủi), bon chen cũng không được gì.
 • Trực Phù: Chịu thiệt thòi không được thù lao xứng đáng.

Trong mục 1, bạn đã biết vòng Thái Tuế chia làm 4 bộ tam hợp, tuổi cũng có tam hợp, khi an Thái Tuế cũng an theo Địa chi của tuổi. Vậy tam hợp có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây hay không?

Mời bạn tìm hiểu trong mục 3.

Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế
Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế

3. Học tử vi online – Mệnh nằm trong tam hợp

Cung Mệnh nằm trong tam hợp tuổi, thì sẽ có tam hợp Thái Tuế tương ứng ở trong cung Mệnh.

Ví dụ: Người tuổi Hợi, cung an Mệnh ở Hợi, Mão, Mùi thì trong cung Mệnh có 1 trong 3 sao: Thái Tuế, Quan Phủ hoặc Bạch Hổ.

Cùng học tử vi online từng trường hợp nhé:

Trường hợp 1: Mệnh nằm trong tam hợp Thái Tuế, Quan Phủ, Bạch Hổ

Đây là loại người luôn tự cho mình có trách nhiệm, thích can dự vào những chuyện bất bình. Họ có lòng hào hiệp hay gánh vác việc của người khác.

Người này hay bị ghét nhưng vẫn được nể bởi bản tính anh hùng. Người thuộc nhóm sao tam hợp Thái Tuế có đôi khi tự kiêu. Khi Mệnh có Thái Tuế thì Phụ Mẫu sẽ có Thiên Không, nghĩa là từ khi sinh ra họ thì cha mẹ làm ăn xuống dốc, hay suy sụp.

Trường hợp 2: Mệnh nằm trong tam hợp Thiếu Dương – Tử Phù – Phúc Đức

Lúc này Mệnh gặp Thiên Không.

Nếu Thiên Không ở Tứ Chính (Tý, Ngọ, Mão, Dậu) thì là người khôn ngoan, muốn hơn người, sắc sảo. Thiên Không mà ở Mệnh thì tư tưởng lấn lướt, Thiên Không ở Thân thì hành động lấn lướt.

Thiên Không ở Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) thì đây là vị trí Thiên Không phá tán nhất. Người này thích đạp đổ những gì đã có từ trước để làm theo ý mình. Là loại người nguy hiểm nếu có thêm nhiều hung tinh hội hợp.

Thiên Không ở Tứ Sinh (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) có Hồng Loan đi kèm. Lúc bấy giờ mà khéo tu hành mới tránh được phiền não, đời có có không không.

Trường hợp 3: Mệnh nằm trong tam hợp Tang Môn – Điếu Khách – Tuế Phá

Người này bất mãn, hay than vãn, cuộc đời nhiều nghịch cảnh. Nếu có Thiên Mã đồng hành với bản mệnh thì giúp cho họ có nghị lực vững vàng vượt qua khó khăn tiến tới thành công.

Trường hợp 4: Mệnh nằm trong tam hợp Trực Phù – Thiếu Âm – Long Đức

Người này hiền từ, hay nhịn, không thích hơn thua, hành động vụng về. Người này chuyên làm cho người khác ăn. Khi Mệnh nằm trong tam hợp này, Phụ Mẫu có Thái Tuế, Long Phượng Hổ Cái hội họp nên từ khi sinh họ ra thì cha mẹ họ làm ăn lên.

Như vậy, khi xem lá số tử vi bạn học tử vi online nhớ xem vòng Thái Tuế 12 sao, Mệnh có sao nào sẽ cho biết tính cách của người đó. Đồng thời coi thêm Tam hợp của vòng Thái Tuế để luận đoán hành động của họ trong cuộc sống.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng