Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương

Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương

Các bạn học tử vi online không còn xa lạ gì với sao Thái Âm, Thái Dương. Đó là hai ngôi sao sáng nhất tượng trưng cho Nhật Nguyệt. Vậy còn Thiếu Âm, Thiếu Dương có ý nghĩa gì?

Thiếu Âm, Thiếu Dương là mặt trăng, mặt trời nhỏ. Hai sao này đều là cát tinh, mang đến những sự may mắn, tốt lành khi đắc địa. Nhưng hiệu quả không thể bằng Thái Âm, Thái Dương chân chính.

Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương
Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương

Tổng quát về hai sao Thiếu Âm, Thiếu Dương qua học tử vi online

Thiếu Dương, Thiếu Âm có tính chất gần giống như mặt trời, mặt trăng. Thiếu Dương cũng mang hành hỏa, Thiếu Âm cũng mang hành Thủy: giống Thái Dương, Thái Âm.

Các bạn đã được tiếp xúc với sao này ở bài học tử vi online về vòng Thái Tuế. Học Tử vi online: Phân Tích Vòng Thái Tuế

Tính chất hai sao này là thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện, giải trừ được bệnh họa nhỏ.

Thái Dương sáng sủa gặp Thiếu Dương đồng cung thì thêm tốt, thêm sáng sủa, rực rỡ.

Thái Dương sáng sủa có Thiếu Âm đồng cung phò tá cũng vậy.

Thiếu Âm, Thiếu Dương đắc địa mà chỉ hội chiếu với Nhật Nguyệt thôi thì cũng mang ý nghĩa sáng lạn nhưng không sáng bằng khi đồng cung.

Gặp Hóa Khoa đồng cung thành bộ sao gia tăng phúc thọ, cứu khốn, phò nguy, giải trừ bệnh tật tai họa.

Hai sao này đắc địa theo các vị trí của Nhật Nguyệt, tức là độ sáng của nó sẽ thay đổi theo giờ như sau:

  • Từ giờ Dần đến giờ Ngọ là giờ mặt trời lên cao, sáng nhất Thiếu Dương sáng nhất rồi tối dần do mặt trời đi xuống. Thiếu Dương ở các cung từ Dần đến Ngọ thì đắc địa.
  • Đối với Thiếu Âm thì từ giờ Thân tới giờ Tý là sáng nhất. Thiếu Âm cư ở các cung từ Thân tới Tý là đắc.
  • Hai sao này phải đắc địa thì mới có ý nghĩa. Nếu hãm thì vô dụng, không có khả năng gây ảnh hưởng tốt.
    Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương
    Học Tử vi online: Phân tích sao Thiếu Âm, Thiếu Dương

Học tử vi online ý nghĩa của Thiếu Âm, Thiếu Dương

Cả hai đều là cát tinh cho nên đều mang ý nghĩa tốt. Đắc địa thì thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhu, nhân hậu, từ thiện (tương tự Tứ Đức). Vì vậy đi kèm với các sao này ý nghĩa nhân đắc càng thịnh, giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ (hiệu lực như Tứ Đức).

Đặc biệt là khi hội hợp với Hóa Khoa, đồng cung hoặc xung chiếu, Thiếu Dương và Thiếu Âm kết hợp thành bộ sao gia tăng phúc thọ, cứu khốn phò nguy, giải trừ tai ách.

Thiếu Âm, Thiếu Dương gặp sao tốt thì làm tốt thêm, gặp sao xấu thì vô dụng.

Như vậy, các bạn học tử vi online đã hiểu được ý nghĩa cũng như tác dụng của hai sao Thiếu Âm, Thiếu Dương. Mời các bạn tiếp tục đón đọc những bài viết tiếp theo để làm kiến thức tử vi của mình ngày càng đầy đủ hơn.

Bài liên quan

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng