Học Tử vi online: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành

Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số

Bài học tử vi online tiếp theo, chuyên mục Tự học Tử vi online sẽ giới thiệu đến bạn về nguyên tắc âm dương, ngũ hành trong giải đoán lá số tử vi.

Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số
Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số

1. Nguyên tắc âm dương trong học tử vi online

1.1 So sánh âm dương của ngày, tháng, năm sinh

Đầu tiên, bạn kiểm tra giữa năm sinh và tháng sinh là âm dương thuận lý hay âm dương nghịch lý. Tương tự, kiểm tra giữa ngày sinh và giờ sinh xem âm dương thuận lý hay âm dương nghịch lý.

Nam hay nữ đều có thể hoặc âm nam, dương nam, hoặc âm nữ, dương nữ, tùy theo hàng Can Chi của tuổi. Như vậy, đã biết tuổi, lại cần phải phân định âm dương cho rõ rệt.

  • Dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất.
  • Âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi.

Nếu thuận hết là tốt, nghịch hết là xấu. Nếu vừa thuận vừa nghịch đều nhau thì là hòa.

1.2 So sánh âm dương của năm sinh và cung an Mệnh 

Tuổi dương mà Mệnh cư dương là tốt: Âm dương thuận lý. Tuổi dương mà Mệnh cư âm là xấu: Âm dương nghịch lý. Và ngược lại cũng vậy.

Cả hai cùng Âm hoặc Dương là thuận lý, khác nhau là nghịch lý.

2. Nguyên tắc ngũ hành trong học tử vi online

Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số
Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số

2.1 So sánh ngũ hành bản mệnh và cung Mệnh

  • Đầu tiên, bạn tra trong bảng sau bản mệnh theo tuổi của người xem tử vi:

 

Mệnh Kim

 

Mệnh Mộc

 

Mệnh Thủy

 

Mệnh Hỏa

 

Mệnh Thổ

Giáp Tý

Mậu Thìn

Bính Tý

Bính Dần

Canh Ngọ

Ất Sửu

Kỷ Tỵ

Đinh Sửu

Đinh Mão

Tân Mùi

Giáp Ngọ

Mậu Tuất

Bính Ngọ

Bính Thân

Canh Tý

Ất Mùi

Kỷ Hợi

Đinh Mùi

Đinh Dậu

Tân Sửu

Nhâm Thân

Nhâm Ngọ

Giáp Thân

Giáp Tuất

Mậu Dần

Qúy Dậu

Qúy Mùi

Ất Dậu

Ất Hợi

Kỷ Mão

Nhâm Dần

Nhâm Tý

Giáp Dần

Giáp Thìn

Mậu Thân

Qúy Mão

Qúy Sửu

Ất Mão

Ất Tỵ

Kỷ Dậu

Canh Thìn

Canh Dần

Nhâm Thìn

Mậu Ngọ

Bính Tuất

Tân Tỵ

Tân Mão

Qúy Tỵ

Kỷ Mùi

Đinh Hợi

Canh Tuất

Canh Thân

Nhâm Tuất

Mậu Tý

Bính Thìn

Tân Hợi

Tân Dậu

Qúy Hợi

Kỷ Sửu

Đinh Tỵ

Ví dụ như: Ất Hợi là mệnh Hỏa, Mậu Thìn là mệnh Mộc.

Sau đó, chúng ta so sánh bản mệnh với cung đặt Mệnh. Sinh địa là rất tốt. Vượng địa là được nhiều lợi ích, Bại địa là thất bại, Tuyệt là tệ hơn nữa.

Bản mệnh

Cung Mệnh

Sinh

Vượng

Bại

Tuyệt

Kim

Tỵ

Dậu

Ngọ

Dần

Mộc

Hợi

Mão

Thân

Hỏa

Dần

Ngọ

Mão

Hợi

Thổ, Thủy

Thân

Dậu

Tỵ

Ví dụ như: Mạng Kim mà cung Mệnh ở cung Ngọ là Bại địa. Mệnh Mộc mà cung Mệnh ở cung Hợi là Sinh địa.

2.2 Học tử vi online – Cách so sánh ngũ hành trong hạn

Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số
Học xem tử vi: Nguyên Tắc Âm Dương, Ngũ Hành trong giải đoán lá số

Khi xem hạn, cần phải xem ngũ hành trong hạn, việc này rất quan trọng.

Thiên thời: So ngũ hành của tam hợp tuổi và ngũ hành của tam hợp cung hạn (đại vận), quyết định khoảng 60% tốt xấu trong hạn.

Tam hợp: các cung trên lá số gom thành 4 bộ 3 cung, mỗi cung cách cung kia 3 cung là 3 cung tam hợp như sau:

  • Dần – Ngọ – Tuất hành Hỏa
  • Tỵ – Dậu – Sửu hành Kim
  • Thân – Tý – Thìn hành Thủy
  • Hợi – Mão – Mùi hành Mộc

Nguyên tắc: Trước hết, ghi nhận hành của tam hợp cung tuổi. Ví dụ người tuổi Ngọ thuộc tam hợp Dần – Ngọ – Tuất, hành Hỏa. Rồi muốn đoán cho mỗi đại vận cứ xét hành của tam hợp của cung Đại vận đó.

  • Hành tam hợp Đại vận sinh cho hành tam hợp tuổi: tốt, được Thiên thời.
  • Hành tam hợp Đại vận cùng hành với tam hợp tuổi: tốt. Thiên thời đến cho mình.
  • Hành tam hợp Đại vận khắc hành tam hợp tuổi xấu nhất, sẽ bị nhiều thất bại và thua thiệt.

Địa lợi: So ngũ hành của cung hạn và ngũ hành của bản mệnh, quyết định khoảng 10% tỷ trọng tốt xấu trong hạn.

Nhân hòa: Sự tốt xấu của các sao trong cung hạn chiếm khoảng 30% tỷ trọng tốt xấu của hạn.

Sau bài học hôm nay, các bạn đã nắm được nguyên tắc âm dương và nguyên tắc ngũ hành để áp dụng vào giải đoán lá số tử vi. Bài tiếp theo “Học xem tử vi” sẽ giới thiệu đến các bạn các bước để giải đoán một lá số tử vi.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng