Học Tử vi online: Luận về hạn Trúc La trong Tử vi - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Luận về hạn Trúc La trong Tử vi

Trong bài này, Học Tử vi online sẽ luận về hạn Trúc La tử vi. Đây là trường hợp hạn khi mệnh chủ gặp Sát – Phá – Tham tọa thủ. Vậy hạn Trúc La được xác định ra sao? Và nó mang ý nghĩa chiếu mệnh như thế nào? Hãy cùng khám phá qua bài viết sau. 

Cùng Học Tử vi online khái lược về hạn Trúc La

Hạn Trúc La chỉ xảy ra với người có mệnh Sát – Phá – Tham. Nghĩa là người mệnh Sát – Phá – Tham nhập tiểu hạn, đại hạn Sát – Phá – Tham là vào hạn Trúc La. 

Mức độ tốt xấu của hạn Trúc La phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của Sát – Phá – Tham. Đồng thời cần xem xét cung hạn có hung hay cát tinh hội hợp. 

Sát – Phá – Tham đắc, miếu, vượng thêm cát tinh là hạn Trúc La tốt đẹp. Sát – Phá – Tham hãm, cộng thêm hung tinh thì hạn Trúc La sẽ xấu thêm. 

Ý nghĩa của hạn Trúc La được cho là bước ngoặt để đổi đời. Nếu Sát – Phá – Tham tốt đẹp thì hạn Trúc La đáng mừng. Nếu Sát – Phá – Tham xấu thì cũng không nên quá lo lắng. Bởi mệnh chủ có thể sống, hoạt động tích cực để cải số, hóa giải những vận xấu của mình. 

Học Tử vi online: Luận về hạn Trúc La trong Tử vi
Hạn Trúc La nhập vào mệnh Sát – Phá – Tham

Tử vi vẫn có câu Truy mệnh, thuận mệnh, chế mệnh. Truy mệnh nhằm khuyên con người đừng quá ảo tưởng, hay bi quan về số mệnh của mình. 

Khi đã hiểu truy mệnh, con người sẽ biết thuận mệnh, nương theo mệnh. Chế mệnh là hoạt động để cải thiện mệnh, chứ không nên chống lại vận mệnh, số mệnh của mình. Người học tử vi online còn nhớ đến điều này khi luận xem vận hạn con người. 

Cùng Học Tử vi online luận về ý nghĩa hạn Trúc La

Trúc La tam hạn là khi đại hạn, tiểu hạn, lưu niên tiểu hạn đều gặp các sao Sát – Phá – Tham. Khi ấy, cung Mệnh nguyên cục, đại vận, tiểu vận hoặc lưu niên đều tọa thủ Sát – Phá – Tham. 

Khi ba sao thất hãm, thiếu đi cát tinh hay thêm các sao hung tinh sẽ gọi là đại hung. Thêm vào đó, lưu niên cũng phải có hung sát hội hợp thì mới ứng hung. Trường hợp tam hạn ở Thất Sát, Cự Môn, Điếu Khách, Tang Môn, Bạch Hổ sẽ thập tử nhất sinh.

Khi Sát – Phá – Tham trùng các cung tiểu hạn, gặp Lưu Kình, Lưu Đà sẽ có thương vong bất ngờ. Khi Trúc La ở Miếu Vượng được xem là khá thuận lợi. Nếu thêm Thiên Phủ, Tử Vi, Vũ Khúc, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Đồng, Thiên Tướng. Hữu Bật, Tả Hữu, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Mã, Lộc Đồng đồng cung, hội chiếu sẽ khai sáng cục diện. Có thể đạt được những thành tựu, thuận lợi như mong muốn. 

Luận về ý nghĩa hạn Trúc La

Nếu Sát – Phá – Tham không nhập cung Mệnh nguyên cục, đại vận hoặc lưu niên cũng xem là Trúc La. Khi gặp thêm hung tinh cũng là hung nhưng hoạt động hạn chế hơn.

Khi cung Mệnh cát sẽ không chủ hung mà chủ khai sáng. Đồng thời một cục diện mới sẽ hình thành. Nếu gặp cát lợi sẽ thêm cát lợi, gặp hung tinh sẽ hạn chế hơn. 

Học Tử vi online: Luận về hạn Trúc La trong Tử vi
Cát – hung của Trúc La phụ thuộc vào Sát – Phá Tham và các sao hội hợp

Khi Sát – Phá – Tham Trúc La hội các sao hạn chế Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương sẽ biến động. Trường hợp cát sẽ thành tốt, hung sẽ thành họa. 

Sát – Phá – Tham ở đại vận, lưu niên nhập cung Tử, Mộ, Tuyệt, Dục, Mục sẽ thành hung. Khi hung có Hóa Kỵ, thêm sát tinh sẽ nguy khốn. 

Tang Môn, Điếu Khách, Tuần Không, Bạch Hổ được xem là hung. Nếu thêm Thiên Sứ, Thiên Thương giáp cung, hay Kình Dương, Đà La giáp cung sẽ là số. Trường hợp đối cung gặp Hóa Kỵ cũng được xem là thuận số. 

Trên đây là những vấn đề bàn luận về hạn Trúc La. Cũng như những vấn đề cần lưu ý khi luận đoán về hạn này. 

Trong bài tiếp theo, Học Tử vi online sẽ bàn về vấn đề Sinh, Vượng, Bại, Tuyệt địa. Bạn học hãy theo dõi thông tin bài trên tuviungdung.vn

Bài liên quan

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng