Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng

Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng

Trong bài viết này sẽ nói về cách cục hay bộ sao đầu tiên trong học tử vi online tại tuviungdung. Đó là cách cục Tử Phủ Vũ Tướng cùng tính chất của bốn sao này.

Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng
Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng

1. Một số cách cục phổ biến phải biết học tử vi online

Tử Phủ Vũ Tướng gồm các sao: Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng.

Sát Phá (Liêm) Tham gồm các sao: Thất Sát, Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang.

Cơ Nguyệt Đồng Lương gồm các sao: Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương.

Để hợp thành các cách cục trên thì các sao trong những bộ sao này bắt buộc phải hội họp trong Mệnh – Thân, hoặc trong cung chiếu, các cung tam hợp, có đầy đủ sao thì mới thành cục. Ví dụ như: coi cung Mệnh, Tài, Quan, Thiên Di có Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc mà thiếu Thiên Tướng thì không thành cục.

Người ta còn có tên gọi là tam phương, tứ chính: bản thân cung đó, 2 cung tam hợp, cung chiếu (Thiên Di) thành 4 cung. Mức độ sáng tối của sao:

  • Miếu (tốt)
  • Vượng (khá)
  • Đắc (trung bình)
  • Hãm (xấu).

Nếu Hãm địa thì sự tốt không còn. Còn với hung tinh thì hãm là rất xấu. Khi học tử vi online bạn sẽ thấy trong lá số tử vi các ký hiệu M (miếu), V (vượng), Đ (đắc), H (hãm).

2. Đặc trưng của cách cục Tử Phủ Vũ Tướng: Quyền, Quý, Phú

Nếu lá số có đủ bộ sao trong cách cục này thì có thể dựa vào lá số đánh giá quyền hành, phú quý, tài phú của người xem số. Mức độ quyền, quý, phú này sẽ phụ thuộc vào mức độ sáng tối của các sao Tử Phủ Vũ Tướng.

3. Tính chất của Tử Phủ Vũ Tướng

Trước hết phải xác định đây là Bắc đẩu tinh hay Nam đẩu tinh vì Bắc đẩu tinh sẽ hiệu quả trong nửa đầu hạn, còn Nam đẩu tinh sẽ hiệu quả trong nửa sau hạn. Hạn ở đây là trong 10 năm hoặc 1 năm, trừ khi gặp tuần triệt thì nó sẽ đảo thứ tự lại. Bạn học tử vi online hãy nhớ điều này để áp dụng cho các bài học sau nữa.

Sau đó xét âm dương ngũ hành, các sao liên quan đến cung Mệnh của lá số.

Tử Vi

Tử Vi thuộc Nam Bắc Đẩu tinh, ngũ hành là Dương Thổ. Tử Vi là Đế tinh, Phúc tinh.

Sao Tử Vi không có Hãm, chỉ có Miếu, Vượng, Đắc.

Một mình sao Tử Vi tốt cũng không hiệu quả gì nhiều mà nó cần các sao phò tá như: Thiên Tướng, Văn Xương, Văn Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu thì mới làm nên chuyện.

Rất kỵ Tuần Triệt, Kình Đà Không Kiếp (4 sát tinh mạnh nhất trong 6 sát tinh).

Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng
Học Tử vi online: Cách cục Tứ Phủ Vũ Tướng

Thiên Phủ

Thiên Phủ thuộc Nam Đẩu tinh, ngũ hành là Âm Thổ. Thiên Phủ là Tài tinh, Quyền tinh mang ý nghĩa kho tiền. Sao Thiên Phủ mà cư tại cung tài thì rất tốt.

Tuy nhiên trong những trường hợp nằm ở các cung khác, nó cũng có thể cứu giải cho cung đó. Ví dụ: Thiên Phủ nằm ở cung Tật Ách thì sẽ cứu giải được bệnh ách. Chế được Kình Đà Hỏa Linh.

Kỵ gặp: Tuần Triệt vì khi gặp Tuần, Triệt không khác gì có kho tiền mà bị khóa. Thiên Không là kho rỗng, không có tiền bên trong. Không Kiếp là kho mà bị cướp, phá.

Vũ Khúc

Vũ Khúc thuộc Bắc Đẩu tinh, ngũ hành Âm Kim. Thiên Phủ và Vũ Khúc đều là Tài Tinh, liên quan đến tiền. Nếu Thiên Phủ là kho tiền thì Vũ Khúc là hành động tìm tiền, rất thích kiếm tiền.

Khi sao này Miếu, Vượng, Đắc thì không sợ sát tinh, khả năng giải hạn rất mạnh, nhưng nếu Hãm tức (tối) thì mang tính tham lam, ương ngạnh, phá tán. Sao này khác Thái Âm ở hành động tìm tiền. Thái Âm là có ý thức kiếm tiền tốt, sắc bén, có khiếu kiếm tiền. Vũ Khúc lại là hành động giữ tiền.

Thiên Tướng

Vũ Khúc thuộc Nam Đẩu tinh, ngũ hành Dương Thủy.

Thiên Tướng là Quyền Tinh, Dũng Tinh, có quyền hành, dũng mãnh. Nếu đóng ở Quan Lộc thì mang ý nghĩa có quyền hành, quyết đoán mà tốt bụng. Khi sao này Miếu, Vượng, Đắc thì không sợ sát tinh, chế phục được sát tinh.

Nếu Hãm thì xấu, có Kình Dương đồng cung với Thiên Tướng thì họa luôn kề cận như dao kề cổ. Kỵ gặp Tuần Triệt. Tuần là trói tay, trói chân. Nếu làm tướng thì không có quyền hành. Triệt là triệt tiêu luôn, chặt đứt, rất dễ mất chức, tù tội. Cung nào mà Thiên Tướng gặp Triệt là cung đó xấu.

Nếu Mệnh có Thiên Tướng thì nên làm phó, không nên làm trưởng. Thiên Tướng đi với sao tốt thì tốt theo, gặp sao xấu sẽ xấu theo.

Tóm lại, đây là cách cục đáng bàn nhất trong tử vi, nếu nó đầy đủ mà càng sáng, càng đẹp thì lá số này rất đẹp, người này cao sang quyền quý, nứt đố đổ vách. Mất 1 sao chỉ còn 3 sao thì coi như hỏng, không thuộc cách này. Nếu trường hợp một sao bị hãm thì cũng rất đáng tiếc vì như vậy mất đi phần lớn sự quyền quý cao sang. Tuy nhiên nếu hãm hết thì cũng không gây hại, chỉ không tốt thôi. Bài học tử vi online tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bạn về cách cục Sát Phá (Liêm) Tham.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng