Học Tử vi online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương - Tử vi ứng dụng

Học Tử vi online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương

Học Tử Vi Online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương

Trong bài viết này sẽ nói về một cách cục hay bộ sao rất thú vị trong học tử vi online tại tuviungdung. Đó là cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương cùng tính chất của các sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương.

Học Tử Vi Online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương
Học Tử Vi Online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương

1. Học tử vi online – Điều kiện để hợp thành cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương

  • Để hợp thành các cách cục này thì trong Mệnh – Thân, hoặc trong cung chiếu là cung Thiên Di, các cung tam hợp là Tài, Quan phải có đầy đủ cả bốn sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương thì mới thành cục.

Ví dụ như: cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di hội họp 3 sao là Thái Âm, Thiên cơ, Thiên Đồng mà không có sao Thiên Lương thì cũng không tạo thành cách cục này.

  • Khi học tử vi online bạn sẽ thấy trong lá số tử vi các ký hiệu M (miếu), V (vượng), Đ (đắc), H (hãm). Đây là chỉ mức độ sáng tối của các sao, các sao càng sáng thì cách cục này càng tốt.

2. Đặc trưng của cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương – Học tử vi online

Lá số tử vi nào có cách cục này thì có thể luận đoán về con đường thành danh của người xem số. Các sao trong cách cục này nếu sáng đẹp thì người này là người rất quân tử, tốt, trực tính. Còn nếu tối tăm mù mịt thì đây là kẻ đại gian, đại ác.

Học tử vi online cũng là cách học nhìn người qua lá số.

3. Tính chất của các sao Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương

Xin nhắc lại với các bạn học tử vi online về sự ảnh hưởng của Nam đẩu tinh và Bắc đẩu tinh đến hạn như sau: Bắc đẩu tinh sẽ hiệu quả trong nửa đầu hạn, còn Nam đẩu tinh sẽ hiệu quả trong nửa sau hạn.

Thiên Cơ

Thiên Cơ thuộc Nam Đẩu tinh, ngũ hành là Âm Mộc. Thiên Cơ là một thiện tinh, chủ phúc thọ. Nếu Thiên Cơ (M, V, Đ) cư tại Mệnh thì là người nhân hậu từ thiện. Đặc biệt người có Thiên Cơ thủ mệnh thì rất khéo léo, biết tính toán gia tăng quyền lộc. Sao này rất có khả năng cứu giải tật ách.

Áp chế được Kình Đà Hỏa Linh nhưng không chế được Không Kiếp. Tuy nhiên nếu sao này gặp đủ cả 6 sao lục sát tinh thì uy quyền và tài lộc đại giảm.

Rất kỵ Tuần Triệt, Thiên Không, Không Kiếp. Nếu Thiên Cơ gặp Hóa Kỵ dễ bị ảo tưởng. Nếu Hãm địa thì làm cho con người dễ nóng vội, mưu sự khó thành dù có năng lực, học rộng nhưng không tinh.

Học Tử Vi Online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương
Học Tử Vi Online: Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương

Thái Âm

Thái Âm thuộc Bắc Đẩu tinh, ngũ hành là Âm Thủy. Thái Âm là Phú tinh, chủ điền trạch, liên quan đến tiền bạc, đất đai, giàu có.

Mệnh có Thái Âm (M,V, Đ) thủ mệnh thì người này nhân hậu, từ thiện, hay gặp may, nhiều điền sản. Đặc biệt nếu sinh ban đêm trong ngày 1-15 thì càng tốt.

Cần có Tuần/Triệt/Kỵ để sáng ra. Nếu Nguyệt mà Hãm thì kém sáng suốt, hay nhầm lẫn, suy bại, dễ phá tán. Còn Nhật Nguyệt mà gặp Riêu, Đà, Kỵ thì mắt có vấn đề, gặp càng nhiều càng xấu. Nếu chỉ gặp Kỵ là bị cận thị.

Thiên Đồng

Thiên Đồng thuộc Nam Đẩu tinh, ngũ hành Dương Thủy. Thiên Đồng là sao Phúc tinh, chủ phúc thọ nên đóng ở cung Phúc, miễn là không gặp Cự. Khi sao này Miếu, Vượng, Đắc thì trung hậu, từ thiện, may mắn, vui vẻ, hay thay đổi. Thiên Đồng cư cung nào thì cung đó hay thay đổi.

Nếu Hãm địa thì dễ gặp thị phi, tai họa, kiện cáo, hay thay đổi. Tuy nhiên không xấu, chỉ rắc rối mà thôi.

Sao này gặp Đồng Riêu thì tính tình đồng bóng, hay giận, nay vầy mai khác. Nữ Thiên Đồng tính nết khó chiều, dễ hờn mát, thích hưởng thụ không thích phấn đấu.

Thiên Đồng là Phúc tinh nên không sợ Sát Kỵ. Không những không sợ mà còn nhờ Sát Kỵ làm động lực phấn đấu. Đi với Kỵ thì vất vả bận rộn.

Kỵ đi với Văn Xương, Vũ Khúc.

Thiên Lương

Thiên Lương thuộc Nam Đẩu tinh, ngũ hành Âm Mộc. Đây là sao Thọ tinh, chủ phúc thọ.

Thiên Lương (M, V, Đ) thì là người nhân hậu, khoan dung, có mưu cơ, biết quyền biến. Đặc biệt sao này có khả năng giải trừ bệnh tật. Mệnh hay Ách có Thiên Lương thì hung hóa cát, tiêu tai giải ách.

Lương, Tỵ, Hợi thủ mệnh thì cuộc đời lắm tai nạn, nhiều lúc xém chết nhưng cuối cùng đều thoát.

Qua đây bạn có thể thấy các sao trong cách cục này đều là Phúc tinh cả. Bộ sao này nhìn chung là tốt, người thuộc cách cục này giỏi văn chương, hiền hòa, là người có tài, cuộc đời êm đềm không nhiều tai ách. Mời các bạn theo dõi bài học tử vi online tiếp theo nói về Mệnh Vô Chính Diệu.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng