Học cách an sao tử vi: cách an cung Mệnh - Thân trong lá số

Học cách an sao tử vi: cách an Mệnh – Thân

Học cách an sao tử vi: cách an Mệnh - Thân

Học cách an sao tử vi để biết cách lập thành lá số và xem tử vi của một người. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn độc giả về cách an Mệnh – Thân.

Tổng quan về học cách an sao tử vi

Sao Tử Vi sẽ an theo Cục và ngày sinh. Nói một cách khái quát thì tùy thuộc vào Cục và ngày sinh ở đâu, an Tử Vi sẽ ở đó.

Lá số có 12 cung, để an sao thì chia ra 12 ô gọi là Địa Bàn. Còn vòng bên trong của 12 ô gọi là Thiên Bàn. Thiên Bàn này dùng để ghi tháng, năm, ngày, giờ, cục và tiểu hạn. Ta lấy vòng sao Chính Tinh an trước vào Địa Bàn, mỗi nhóm sao theo một hệ thống nhất định để an.

Học cách an sao tử vi để biết mỗi cung thuộc hành nào. Sau đó khi đoán số thì mới biết mệnh. Sao có cùng hành ấy sinh khắc hay không thì mới có thể xác thực.

  • Định cung Mệnh, Thân

– Từ cung Dần kể là tháng Giêng, đếm nhuận từ cung đến tháng sinh rồi từ đó kể là Tý, đếm ngược từng cung đến giờ sinh: An Mệnh.
– Từ cung Dần kể là tháng Giêng, đếm nhuận từ cung đến tháng sinh rồi từ đó kể là Tý, đếm thuận từng cung đến giờ sinh: An Thân.
– Khi cung Mệnh đã an rồi, viết theo chiều thuận lần lượt 12 cung: Mệnh, Phụ, Phúc, Điền, Quan, Nô, Thiên, Tật, Tài, Tử, Phối, Bào. 

  • Định Cục

Có thể hình dung Cục như một yếu tố căn bản, một thành phần khá quan trọng của con người. Nó có tính cách quyết định vận mệnh con người, nhưng chỉ ở mức độ tổng quát. Cũng vì tính chất này nên Cục không phản ánh được những đặc trưng nhất định của một người. 

Học cách an sao tử vi: cách an Mệnh – Thân

  • An Mệnh (thuận tháng nghịch giờ)

Ta có hai cách để an Mệnh như sau:

Cách 1:

Như đã đề cập phía trên, ta sẽ đếm từ cung Dần (bắt đầu từ tháng 1) theo chiều thuận kim đồng hồ để đếm tháng sinh. Khi dừng lại ở cung nào thì xem cung đó như là giờ Tý. Sau đó tiếp tục từ cung giờ Tý đếm ngược trở lại để đếm giờ sinh. Dừng lại tại cung nào thì chính là an Mệnh tại cung đó.

Học cách an sao tử vi: cách an Mệnh
Học cách an sao tử vi: cách an Mệnh

Cách 2:

Ta dùng công thức Mệnh = (tháng – giờ) +1. Trong trường hợp trả về kết quả là số âm thì ta cộng thêm 12 để thành số dương.

Ví dụ: Người sinh vào ngày 12/07/201,  giờ Thìn

Như vậy suy ra: cung Mệnh = (07-5) + 1 = 3

Từ cung Dần là số 1, ta đếm thuận theo chiều kim đồng hồ đến số 3. Ra kết quả Mệnh an tại Thìn.

Sau khi an được Mệnh nằm ở cung nào, tiếp tục theo chiều thuận để lần lượt an những cung còn lại sau: Mệnh – Phụ Mẫu – Phúc Đức – Điền Trạch – Quan Lộc – Nô Bộc – Thiên Di – Tật Ách– Tài Bạch – Tử Tức – Phu Thê – Huynh Đệ.

  • An Thân ( thuận tháng thuận giờ)

Tương tự như an Mệnh, học cách an sao tử vi – cụ thể là an Thân – cũng có hai cách như sau:

Cách 1:

Đếm từ cung Dần (kể từ tháng 1) đếm thuận kim đồng hồ đếm tháng sinh. Khi dừng lại tại cung nào thì sẽ xem cung đó là giờ Tý. Sau đó tiếp tục từ cung giờ Tý đếm thuận đến giờ sinh. Và nếu dừng lại tại cung nào thì tức là an Thân tại cung đó.

Học cách an sao tử vi: cách an Thân
Học cách an sao tử vi: cách an Thân

Cách 2:

Cách này ta sẽ dùng công thức để tính. Công thức Mệnh = (tháng + giờ) -1. Trong trường hợp kết quả là số lớn hơn 12 thì sẽ trừ ra 12 để thành số nhỏ hơn 12.

Ví dụ: Người sinh ngày 12/07/2017 giờ Thìn

Thân = (07+5) – 1 = 11

Từ cung Dần là 1, ta đếm thuận chiều kim đồng hồ đến 11. Vậy Thân an ở cung Tý.

Học cách an sao tử vi: cách an Thân Học cách an sao tử vi: cách an Thân

Dân gian có một bài thơ, bạn cũng thể áp dụng bài thơ này để an Thân như sau:

Tý, Ngọ an Thân tại Mệnh tuyền

Dần, Thân cư ngụ tại Quan Viên

Tuất, Thìn Tài Bạch, Sữu, Mùi Phúc

Tị, Hợi Phu Thê, Mão, Dậu Thiên

Có nghĩa là:

Sinh giờ Tý, Ngọ an Thân tại cung Mệnh

Sinh giờ Dần, Thân an Thân tại Quan Lộc

Sinh giờ Tuất, Thìn an Thân tại Tài Bạch

Sinh giờ Sữu, Mùi an Thân tại Phúc Đức

Sinh giờ Tị, Hợi an Thân tại cung Phu Thê

Sinh giờ Mão, Dậu an Thân tại cung Thiên Di

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn một số kiến thức đơn giản nhất để học cách an sao tử vi (an cung Mệnh – Thân). Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn khi luận giải về vận mệnh đời mình.

Xem thêm các bức tranh phong cảnh đẹp, đem lại nhiều may mắn, tài lộc.

Bài liên quan

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng