Cung tử tức: Dự đoán vận con cái - Tử vi ứng dụng

Cung tử tức: Dự đoán vận con cái

Con cái nối dõi có lẽ là vấn đề được chúng ta – những người trưởng thành quan tâm nhất. Bên cạnh đó, mong muốn dự đoán trước giới tính, tính cách hay thậm chí là vận mệnh con cái sau này cũng là tâm lý chung của nhiều người. Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng Tuviungdung tìm hiểu về cung Tử Tức và sự ảnh hưởng của các sao lên cung này.

Chính tinh

Hầu hết các chính tinh đắc địa trở lên đều có nghĩa là có con. Do đó, dưới đây sẽ là danh sách các sao chỉ cách hiếm muộn con cái:

_Vũ Khúc

_Vũ Khúc, Thất Sát

_Vũ Khúc, Thiên Tướng

_Thất Sát ở Thìn, Tuất, Tý, Ngọ

_Thất Sát, Liêm Trinh

_Tham Lang ở Tý, Ngọ

_Phá Quân

_Phá Quân, Liêm Trinh

_Thiên Đồng ở Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi

_Thiên Đồng, Thái Âm ở Ngọ

Các phụ tinh 

cung Tu Tuc
Các sao giúp đường con cái thuận lợi

Thai phụ:

Có sao này ở Mệnh, Thân, Tử thì khỏi lo tuyệt tự. Tuy nhiên, sao Thai chỉ khả năng có con chứ không hẳn có nghĩa là nuôi được đứa con đó.

Mộc Dục:

Chỉ sự thụ thai hoặc sinh nở nhiều, ý nghĩa có phần rõ hơn sao Thai.

Long Trì, Phượng Các -Thanh Long:

Không chỉ có con, mà được sinh nở được vuông tròn. Con sinh ra lại đẹp đẽ, dĩnh ngộ.

Tràng Sinh, Đế Vượng:

Chỉ sự phong phú con, chủ yếu là có nhiều con trai.

Cách sinh trai, gái tại cung tử tức

Dự đoán giới tính con cái theo sao bắc đẩu và nam đẩu

Khi nào cung Tử có sao nam đẩu tọa thủ thì có con trai nhiều hơn con gái. Có 7 sao nam đẩu :Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thiên Tướng, Thái Dương, Thiên Lương,Thất Sát, Thiên Đồng.

Khi nào cung Tử có sao bắc đẩu tọa thủ thì có con gái nhiều hơn con trai. Có 6 sao bắc đẩu: Cự Môn, Tham Lang, Thái Âm, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Phá Quân.

Trong trường hợp cung Tử có cả nam, bắc đẩu đồng cung thì căn cứ vào âm dương tính của cung Tử mà xét tiếp. Nếu cung Tử ở dương cung thì trai nhiều hơn, ở âm cung thì gái nhiều hơn.

Riêng sao Tử Vi vừa là nam đẩu vừa là bắc đẩu nên nếu đi chung với nam đẩu thì trai nhiều hơn, với bắc đẩu thì gái nhiều hơn.

Trong trường hợp cung Tử vô chính diệu thì căn cứ vào chính tinh xung chiếu để tính: nam đẩu là trai, bắc đẩu là gái. Nếu có cả nam, bắc đẩu đồng cung xung chiếu vào cung Tử thì tùy theo cung Tử là dương thì trai nhiều, âm là gái nhiều.

Tuần, Triệt và ảnh hưởng lên giới tính con cái:

Trong mọi trường hợp cung của năm sinh nở gặp Tuần hay Triệt hoặc Tuần, Triệt đồng cung thì mọi kết luận phải đảo ngược.

Vấn đề sinh trai hoặc gái đầu lòng:

Nếu cung Tử có nam đẩu thì sinh con trai trước, nếu có bắc đẩu thì sinh con gái trước. Nếu từ cung Tử biết con đầu lòng là trai mà đến năm sinh nở lại sinh gái thì phải đoán rằng sinh gái đầu lòng khó nuôi còn sinh đúng trai thì dễ nuôi. Ngược lại, nếu cung Tử cho biết con gái đầu lòng mà vào hạn sinh nở lại gặp trai thì khó nuôi.

Số lượng con

cung tu tuc
Xem đường con cái qua cung Tử tức

Các sao đông con:

Sao Tràng Sinh: 8 con và sao. Đế Vượng: 7 con.

Những sao hay bộ sao 5 con bao gồm:

Tử Vi ở Ngọ

_Tử, Phủ đồng cung

_Thiên Phủ ở Tỵ, Hợi

_Thái Dương, Thái Âm

_Thái Dương, Thái Âm đồng cung

_Thái Dương, Thiên Lương ở Mão

_Thiên Lương ở Tý, Ngọ

_Thiên Đồng, Thái Âm ở Tý

_Thiên Đồng, Thiên Lương ở Dần

_Thiên Cơ, Thiên Lương đồng cung

_Thiên Cơ, Thái Âm ở Thân

_Cự Môn ở Hợi,Tý, Ngọ.

Các sao có trung bình từ 3-5 con

_Tử Vi ở Tý

_Liêm Trinh, Thiên Phủ đồng cung

_Thiên Phủ ở Sửu, Mùi, Mão, Dậu

_Thiên Đồng ở Mão

_Cự Môn, Thái Dương ở Dần, Thân

_Thiên Tướng ở Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi

_Thái Dương, Thiên Lương ở Dậu

 _Thái Dương hay Thái Âm hãm địa

_Thái Âm, Thiên Cơ ở Dần

_Tham Lang ở Thìn, Tuất

_Thiên Lương ở Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi

_Cự Môn, Thiên Đồng đồng cung

_Thất Sát ở Dần, Thân

_Phá Quân ở Tý, Ngọ

_Tử Vi, Thất Sát đồng cung

_ Quan Đới, Lâm Quan, Dưỡng

_Tả Phù, Hữu Bật

Các sao ít con

Thưởng chỉ có 1 hay 2 người con. Điều này dễ xảy ra nếu cung Tử Tức có các sao hay bộ sao còn lại, ngoại trừ các sao kể trong cách hiếm muộn. Trong số đó, đáng chú ý nhất là:

_Lộc Tồn: làm giảm đi hai con

_Tuần hay Triệt gặp chính tinh sáng sủa, sẽ làm giảm một nửa số con.

Cách sinh đôi trong cung tử tức

_Thai, Nhật, Nguyệt đồng cung

_Nhật, Nguyệt ở Tử giáp sao Thai

_Thai, Tả, Hữu đồng cung

Bài liên quan

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng