Ảnh hưởng của sao lưu động khi luận đoán vận hạn

Ảnh hưởng của sao lưu động khi luận đoán vận hạn

ảnh hưởng của sao lưu động khi luận đoán vận hạn

Khi luận giải lá số, luận đoán vận hạn không những phải xem gốc đại hạn mười năm, lưu đại hạn một năm và lưu niên tiểu hạn, mà còn phải chú ý đến ảnh hưởng của sao lưu động vận trên các cung số tùy theo từng năm xem hạn.

=>Xem thêm: Kim cương nhân tạo.

Ảnh hưởng của các sao lưu động khi luận đoán vận hạn
Ảnh hưởng của các sao lưu động khi luận đoán vận hạn

Mỗi sao lưu động cũng có tính chất như mỗi sao cố định. Ảnh hưởng của các sao lưu động cũng không thể bỏ qua khi luận đoán vận hạn.

1. Các sao lưu động

Các sao lưu động: Thái Tuế, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La và Thiên Mã.

Tại các cung số cũng đã có sẵn những sao như trên, nhưng là sao tĩnh hay sao cố định. Để khỏi nhầm lẫn với sao cố định, mỗi sao lưu động được đặt thêm một chữ “Lưu” ở đầu.

Khi xem hạn một năm phải áp dụng những phương pháp đặc biệt để tìm ra sao lưu động.

=>Xem thêm: Nhẫn nam kim cương giá rẻ.

2. Ảnh hưởng của sao lưu động (Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ)

 • Tiểu hạn năm nào, tất có Lưu Thái Tuế tại cung có tên của năm đó, theo thứ tự 12 địa chi. Lưu Thái Tuế tại cung nào, phải đặc biệt chú ý đến cung đó. Ảnh hưởng của các sao lưu động Lưu Thái Tuế liên quan mật thiết đến mọi sự hay dở trong năm hạn.
 • Lưu Thái Tuế gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp lại càng rực rỡ. Trái lại mờ ám nếu gặp nhiều sao xấu xa.
 • Nếu Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, tất trong Hạn phải gặp nhiều sự chẳng lành như ốm đau, tang tóc.
 • Ảnh hưởng của các sao lưu động Lưu Tang Môn này nguy hại nhất là khi gặp Tang Môn cố định đồng cung, hay Lưu Bạch Hổ gặp Bạch Hổ cố định đồng cung. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn xấu xa mờ ám, tiểu hạn cũng đen tối tất phải mạng  vong, không thể cứu giải được.

Ví dụ: Tiểu hạn năm Mùi, Lưu Thái Tuế tại cung Mùi, Lưu Tang Môn tại cung Dậu, Lưu Bạch Hổ tại cung Mão. Lưu Thái Tuế tại cung Mùi là cung Tài Bạch, vậy trong năm Mùi những sự hay dở xảy ra đều có liên quan đến tiền bạc, của cải.

=>Xem thêm: Pha lê swarovski.

3. Ảnh hưởng các sao lưu động (Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư)

 • Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư, giống như Sát tinh hay Bại tinh, thường gây nên những sự buồn phiền, đau ốm.
 • Nguy hại nhất là Lưu Thiên Hư lại gặp Thiên Hư cố định đồng cung, lúc này ảnh hưởng Lưu Thiên Hư thật là khó tránh được tai ương, họa hại, nếu không gặp nhiều sao tốt đẹp hội hợp cứu giải.

Ví dụ: Tiểu hạn năm Mùi, Lưu Thiên Khốc tại cung Hợi, Lưu Thiên Hư tại cung Sửu.

Ảnh hưởng của sao lưu động khi luận đoán vận hạn
Ảnh hưởng của các sao lưu động khi luận đoán vận hạn

4. Ảnh hưởng của các sao lưu động (Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Dương, Lưu Đà La)

 • Để tìm Lưu Lộc Tồn, phải biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 10 Can).
 • Nếu Lưu Lộc Tồn gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Lộc Tồn và Thiên Mã cố định, tất mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng.
 • Trái lại, gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh như Không, Kiếp, Song Hao, tất bị hao tán tiền bạc, và gặp nhiều sự phiền lòng. Coi bảng dưới đây:

Tên Năm Xem Hạn

Lưu Lộc Tồn

Tên Năm Xem Hạn

Lưu Lộc Tồn

Giáp

Dần

Canh

Thân

Ất

Mão

Tân

Dậu

Bính, Mậu

Tỵ

Nhâm

Hợi

Đinh, Kỷ

Ngọ

Quý

Ví dụ: Tiểu hạn năm Ất Mùi, Lưu Lộc Tồn tại cung Mão, Lưu Kình Dương tại cung Thìn, Lưu Đà La tại cung Dần.

Ảnh hưởng của sao lưu động khi luận đoán vận hạn
Ảnh hưởng của các sao lưu động khi luận đoán vận hạn

5. Ảnh hưởng của sao lưu động Lưu Thiên Mã

 • Để tìm Lưu Thiên Mã, phải biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 12 Chi). Coi bảng dưới đây:

Tên Năm Xem Hạn

Lưu Thiên Mã

Tên Năm Xem Hạn

Lưu Thiên Mã

Dần, Ngọ, Tuất

Thân

Tỵ, Dậu, Sửu

Hợi

Thân, Tý, Thìn

Dần

Hợi, Mão, Mùi

Tỵ

 • Lưu Thiên Mã cũng như Thiên Mã cố định, rất cần gặp Lộc và rất kỵ gặp Tuần, Triệt án ngữ. Lưu Thiên Mã gặp Thiên Mã cố định đồng cung, hay gặp Lộc Tồn cố định đồng cung, hay Lưu Lộc Tồn đồng cung, tất danh tài hưng vượng.
 • Lưu Thiên Mã tại cung nào, tất trong tiểu hạn có sự di chuyển hay thay đổi có liên quan đến cung đó.

Ví dụ: Tiểu hạn năm Tý, ảnh hưởng của sao là Lưu Thiên Mã tại cung Dần là cung Phụ Mẫu. Vậy trong năm Tý thường có sự di chuyển hay thay đổi có liên quan đến cha mẹ, như đổi chỗ ở, đổi nghề nghiệp hay đi xa.

Qua bài viết, bạn có thể thấy ảnh hưởng của sao lưu động đến vận hạn cũng rất mật thiết. Vì vậy, trong quá trình giải lá số tử vi, nếu không cẩn thận quan sát hết tất cả các yếu tố sẽ dễ dẫn đến việc đưa ra những phán đoán sai lầm đáng tiếc.

=>Xem thêm: Dây chuyền vàng.

Bài liên quan

1 Comment

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tử vi ứng dụng